dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


TRBW080401 KOREA SEOUL HOT 5D3N BY LJ

KOREA SEOUL HOT 5D3N BY LJ

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D3-D11 สายการบิน JIN AIR (JL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การตอนรับ อำนวยความสะดวก และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

วันที่สอง สนามบินอินชอน-PAJU PREMIUM OUTLET-POCHEON HERB ISLAND-ป้อมฮวาซอง

01.05 น. นำท่านเดินทาง สู่กรุงโซล โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002 *ใช้เวลาบินประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง* 

08.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ PAJU PREMIUM OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย ให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,  Escada เป็นต้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อส และเครื่องเทศจนได้ที่ แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสด และวุ้นเส้นของเกาหลี มีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสริฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ POCHEON HERB ISLAND อาณาจักรสมุนไพร ภายในบรรยากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยภูเขา ที่นี่จะมีหลายโซนมาก เริ่มจากโซนพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ที่มีสมุนไพรนานาชนิดให้เราเดินชม หรือนั่งพักผ่อนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอด ไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นอาคาร “ศูนย์สมุนไพร” แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิต อีกทั้งยังมีห้องสปา สำหรับผ่อนคลายด้วยการนวดอโรม่า โซน D.I.Y เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตัวเอง  เช่น สบู่ เครื่องสำอาง หมอน  เทียนหอม ฯลฯ ยังมีโซนอื่นที่น่าสนใจอีกมาก อย่างเมืองจำลองบรรยากาศประเทศทางแถบยุโรป  เรือกอนโดลาคล้ายกับเมืองเวนิช  น้ำพุเทรวี่  หมู่บ้านฝรั่งเศส ฯลฯ รับรองไม่ผิดหวังมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายจนลืมเบื่อ!!! อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ช่วงเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม  มีการจัดงานเทศกาล Lavender Healing Festival ขึ้นภายในโซน Santa Village  มีปติมากรรมซานตาคลอสอยู่รอบทุ่งลาเวนเดอร์ และยังมีไอศกรีมโฮมเมดกลิ่นลาเวนเดอร์ให้ท่านได้ลิ้มลอง) นำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง HWASEONG FORTRESS สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโซชอน สร้างขึ้นในปี คศ 1794-1976 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด กำแพงของป้อมถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่น การเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู  ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : CENTRAL PLAZA HOTEL OR SUWON  PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน-N SEOUL TOWER

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา WAUJEONGSA TEMPLE ตั้งอยู่เมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโด สร้างเมือปี ค.ศ. 1970 เป็นวัดนิกายหินยาน จุดเด่นของวัด คือพระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา สูง 8 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำ และบริเวณรอบสระน้ำจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊กให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึ่งถูกขนานนาม ว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด  อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ตามฤดูกาลซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนเป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม กิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ และสามารถเลือกซื้อช๊อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกได้อีกด้วย **อิสระอาหารวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่าน เนื่องจากอยู่สวนสนุกทั้งวัน 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ N SEOUL TOWER ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู  BBQ BUFFET อาหารปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี แบบไม่อั้น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว           

วันที่สี่ COSMETIC SHOP-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังเคียงบก+ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น 

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบก สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น

พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตามรอยซีรี่ย์เกาหลีย้อนยุคที่พระราชวังคยองบกกุง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว เป็นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน

ได้เวลานำท่านสู่  คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร และ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบที่นี่ยังมี street food มากมายให้ท่านลิ้มลอง 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู  บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี ซึ่งในสมัยก่อนเป็นตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดั้งเดิม ในวันหยุดที่สำคัญ เช่น เทศกาลชูซอก เป็นอาหารที่มีความสมดุลและมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมันมีผักต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทำให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากันอย่างลงตัว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู-โรงงานพลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งย่านฮงแด-SUPERMARKET-สนามบินอินชอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านชม ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ ย่านแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณ ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง               

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

19.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

******************************************************************

 

 

อัตราค่าบริการ  

วันเดินทาง

ราคา ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว เพิ่ม

ที่นั่ง

เดือนมิถุนายน

3-7  มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

6-10 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

9-13 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

12-16 มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

15-19 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

18-22 มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

21-25 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

24-28 มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

เดือนกรกฎาคม

3-7 กรกฎาคม 2561

13,900

4,900

25

6-10 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

9-13 กรกฎาคม 2561

13,900

4,900

25

12-16 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

15-19 กรกฎาคม 2561

13,900

4,900

25

18-22 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

เดือนสิงหาคม

23-27 สิงหาคม 2561

14,900

4,900

25

26-30 สิงหาคม 2561

13,900

4,900

25

29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

14,900

4,900

25

เดือนกันยายน

1-5 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

4-8 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

7-11 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

10-14 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

13-17 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

16-20 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

19-23 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

22-26 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

28 กันยายน-2 ตุลาคม 2561

15,900

4,900

25

ราคารวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้อมคณะ
  • ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน    
  • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ *ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ *ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                         
  • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด *ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก. 
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาไม่รวม

  • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว *ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ   *ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 40,000 วอน (1,400 บาท)/ทริป/ต่อท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ *ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี ) *ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ

1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2.มัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย            หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

 

3.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 แพ็คเกจทัวร์เกาหลี

ZTBW170802 KOREA SKI WINTER 5D3N BY XJ article
ZTBW140801 KOREA PERFECT SKI 5D3N BY TG
ZTBW020802 KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N BY XJ
IAWBW060701 The Korea Free Brunei 6D4N BY BI
STBW060601 MY AUTUMN IN KOREA 5D3N BY LJ
SGBW190502 SEOUL HOT 5D3N BY LJ