dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


จองตั๋ว ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย


TRBW080401 KOREA SEOUL HOT 5D3N BY LJ

KOREA SEOUL HOT 5D3N BY LJ

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D3-D11 สายการบิน JIN AIR (JL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การตอนรับ อำนวยความสะดวก และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

วันที่สอง สนามบินอินชอน-PAJU PREMIUM OUTLET-POCHEON HERB ISLAND-ป้อมฮวาซอง

01.05 น. นำท่านเดินทาง สู่กรุงโซล โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002 *ใช้เวลาบินประมาณ 4.30-5 ชั่วโมง* 

08.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ PAJU PREMIUM OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย ให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,  Escada เป็นต้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อส และเครื่องเทศจนได้ที่ แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสด และวุ้นเส้นของเกาหลี มีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสริฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ POCHEON HERB ISLAND อาณาจักรสมุนไพร ภายในบรรยากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยภูเขา ที่นี่จะมีหลายโซนมาก เริ่มจากโซนพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ที่มีสมุนไพรนานาชนิดให้เราเดินชม หรือนั่งพักผ่อนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอด ไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นอาคาร “ศูนย์สมุนไพร” แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิต อีกทั้งยังมีห้องสปา สำหรับผ่อนคลายด้วยการนวดอโรม่า โซน D.I.Y เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตัวเอง  เช่น สบู่ เครื่องสำอาง หมอน  เทียนหอม ฯลฯ ยังมีโซนอื่นที่น่าสนใจอีกมาก อย่างเมืองจำลองบรรยากาศประเทศทางแถบยุโรป  เรือกอนโดลาคล้ายกับเมืองเวนิช  น้ำพุเทรวี่  หมู่บ้านฝรั่งเศส ฯลฯ รับรองไม่ผิดหวังมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายจนลืมเบื่อ!!! อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ช่วงเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม  มีการจัดงานเทศกาล Lavender Healing Festival ขึ้นภายในโซน Santa Village  มีปติมากรรมซานตาคลอสอยู่รอบทุ่งลาเวนเดอร์ และยังมีไอศกรีมโฮมเมดกลิ่นลาเวนเดอร์ให้ท่านได้ลิ้มลอง) นำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง HWASEONG FORTRESS สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโซชอน สร้างขึ้นในปี คศ 1794-1976 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด กำแพงของป้อมถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือธนูได้ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูกทำลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้ เช่น การเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู  ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาล หมูสไลด์ ต้มในน้ำซุปปรุงรสกลมกล่อม 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : CENTRAL PLAZA HOTEL OR SUWON  PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน-N SEOUL TOWER

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา WAUJEONGSA TEMPLE ตั้งอยู่เมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโด สร้างเมือปี ค.ศ. 1970 เป็นวัดนิกายหินยาน จุดเด่นของวัด คือพระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา สูง 8 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำ และบริเวณรอบสระน้ำจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊กให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึ่งถูกขนานนาม ว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด  อีกทั้งยังมีสวนดอกไม้ตามฤดูกาลซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนเป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม กิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ และสามารถเลือกซื้อช๊อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกได้อีกด้วย **อิสระอาหารวันเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่าน เนื่องจากอยู่สวนสนุกทั้งวัน 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ N SEOUL TOWER ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู  BBQ BUFFET อาหารปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี แบบไม่อั้น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว           

วันที่สี่ COSMETIC SHOP-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-พระราชวังเคียงบก+ใส่ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น 

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบก สัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น

พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตามรอยซีรี่ย์เกาหลีย้อนยุคที่พระราชวังคยองบกกุง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว เป็นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน

ได้เวลานำท่านสู่  คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร และ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบที่นี่ยังมี street food มากมายให้ท่านลิ้มลอง 

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู  บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี ซึ่งในสมัยก่อนเป็นตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดั้งเดิม ในวันหยุดที่สำคัญ เช่น เทศกาลชูซอก เป็นอาหารที่มีความสมดุลและมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมันมีผักต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทำให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากันอย่างลงตัว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL OR BLVD HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู-โรงงานพลอยอเมทิส-ช้อปปิ้งย่านฮงแด-SUPERMARKET-สนามบินอินชอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านชม ชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ ย่านแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณ ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง               

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

19.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

******************************************************************

 

 

อัตราค่าบริการ  

วันเดินทาง

ราคา ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว เพิ่ม

ที่นั่ง

เดือนมิถุนายน

3-7  มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

6-10 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

9-13 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

12-16 มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

15-19 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

18-22 มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

21-25 มิถุนายน 2561

14,900

4,900

25

24-28 มิถุนายน 2561

13,900

4,900

25

27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

เดือนกรกฎาคม

3-7 กรกฎาคม 2561

13,900

4,900

25

6-10 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

9-13 กรกฎาคม 2561

13,900

4,900

25

12-16 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

15-19 กรกฎาคม 2561

13,900

4,900

25

18-22 กรกฎาคม 2561

14,900

4,900

25

เดือนสิงหาคม

23-27 สิงหาคม 2561

14,900

4,900

25

26-30 สิงหาคม 2561

13,900

4,900

25

29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561

14,900

4,900

25

เดือนกันยายน

1-5 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

4-8 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

7-11 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

10-14 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

13-17 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

16-20 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

19-23 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

22-26 กันยายน 2561

15,900

4,900

25

28 กันยายน-2 ตุลาคม 2561

15,900

4,900

25

ราคารวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้อมคณะ
  • ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน    
  • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ *ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ *ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                         
  • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด *ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก. 
  • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาไม่รวม

  • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว *ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ   *ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 40,000 วอน (1,400 บาท)/ทริป/ต่อท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ *ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี ) *ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

เงื่อนไขการให้บริการ

1.แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต หรือ อย่างน้อย ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ

2.มัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระ 30 วัน ก่อนเดินทาง  โดยชำระผ่านทางบัญชีดังรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี    :นางสาวสุรีย์พร สมเจริญ 

ธนาคาร    :กสิกรไทย            หมายเลข  :613-208-78-98

สาขา        :เดอะคริสตัล พาร์ค (ประดิษฐมนูญธรรม) ประเภท    :ออมทรัพย์

กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน/ระบุชื่อ นามสกุล/เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ไปที่โทร. 02-949-7332

 

3.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 แพ็คเกจทัวร์เกาหลี

SGBW190502 SEOUL HOT 5D3N BY LJ
SGBW190402 SPECIAL KOREA 5D3N BY LJ