• Bless Wish

3 มรดกโลกใน Nikko @Japanนิกโก้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจ.โทจิกิ ในภูมิภาคคันโต สามารถเดินทางมาเที่ยวจากโตเกียวแบบไปเช้า-เย็นกลับได้ หรือจะนอนพักรีสอร์ทแช่ออนเซ็นที่นิกโก้ก็ดีเหมือนกัน ที่นี่เต็มไปด้วยสถาปัตกรรมทางประวัติศาสตร์ วัดและศาลเจ้าแห่งนิกโก้เป็นแหล่งมรดกโลกขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องออนเซ็น และความงามทางธรรมชาติ


ที่ตั้ง : จ.โทจิกิ ภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น


Nikkō Tōshō-gū ศาลเจ้านิกโก้โทโชงู

ศาลเจ้านิกโก้โทโชงู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1617 ภายในศาลเจ้าประกอบไปด้วย เจดีย์ 5 ชั้น ประตูโยเมมง รูปแกะสลักไม้ภาพสัตว์ต่างๆ กว่า 5,000 ชิ้น คงเคยเห็นรูปลิงปิดตา (มิซะรุ) ลิงปิดปาก (อิวะซะรุ) ลิงปิดหู (คิกะซะรุ) ใช่มั้ย ซึ่งเป็นรูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงของที่นี่เลย นอกจากนี้ยังมี รูปแกะสลักแมวนิทรา และรูปแกะสลักช้างในจินตนาการด้วย


Futarasan jinja ศาลเจ้าฟุตาระซัง

ศาลเจ้านิกโกฟุตะระซังเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ศาลเจ้าหลัก 1 แห่ง และศาลเจ้าเล็ก 2 แห่งที่ที่ขอบทะเลสาบชูเซ็นจิ และบนยอดเขานันไต นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีสะพานชินเคียว แลนด์มาร์กที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูป ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้มีสถานที่สำหรับการอธิษฐานขอพร เช่น ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ต้นซีดาร์ และน้ำพุธรรมชาติที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ ทำให้คนนิยมมาขอพร


Rinnō-ji วัดรินโนจิ

วัดรินโนจิ หมายถึง บริเวณโดยรวมของวัดรองซึ่งมีทั้งหมด 15 อาคาร แต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนที่นี่มีชื่อว่า นิกโกซันรินโนจิ หมายถึง บริเวณเขานิกโกรวมๆ ต่อมาในยุคเมจิได้แบ่งแยกระหว่างศาสนาชินโตและศาสนาพุทธ ทำให้วัดรินโนจิ หมายถึง อาคารของวัดทั้ง 15 อาคาร ที่ภายหลังมารวมกันเป็นวัดรินโนจิ และได้รับเลือกให้เป็นสมบัติของชาติ

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.