• Bless Wish

Acadia National Park@America


Acadia National Park

เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ใน รัฐ Maine ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Bar Harbor ประเทศสหรัฐอเมริกา

อคาเดียถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติ Sieur de Monts โดยประธานาธิบดี Woodrow Wilson ในปี 1916 และต้อมาในปี 1929 อุทยานแห่งนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติ Acadia มีผู้เข้าชมมากกว่า 3.5 ล้านคนต่อปีAcadia เป็นอุทยานแห่งแรกของตะวันออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้

อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วย ภูเขา ชายฝั่ง มหาสมุทร ป่าไม้ และทะเลสาบ อุทยานแห่งชาติอคาเดียมีพื้นที่ทั้งหมด 49,075 เอเคอร์ภูมิอากาศที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิในฤดูร้อนที่ร้อนชื้น ซึ่งมีความชื้นและหนาวเย็นถึงหนาวจัด อุณภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 8.4 องศาฯ ในเดือนกรกฎาคมจะเป็นเดือนที่อบอุ่นที่สุดโดยอุณภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 20.7 องศาฯ และในเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่อากาศหนาวที่สุดโดยอุณภูมิจะอยู่ที่ -5.2 องศาฯดู 8 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.