• Bless Wish

Ward Charcoal Ovens State Historic Park@America


Photo by Travel Nevada
Ward Charcoal Ovens State Historic Park

อุทยานประวัติศาสตร์ Ward Charcoal Ovens State เป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ เมือง Ely ใน White Pine County รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 700 เอเคอร์ ภายในพื้นที่นั้นเก็บรักษาเตาถ่านรูปรังผึ้งเก่าไว้ เตาถ่านนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 มีการใช้งานตั้งแต่ปี 1876 ถึง 1879 สร้างโดยช่างก่ออิฐชาวอิตาลีที่เชี่ยวชาญ เตาอบนั้นถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด


Photo by Travel Nevada

Photo by Travel Nevada

Photo by Travel Nevada

ดู 2 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.