• Bless Wish

Food @America
อาหารอเมริกันนิยมข้าวสาลีเป็นธัญพืชเป็นหลักซึ่งจะนำมาแปรรูปเป็นขนมปังที่เราชอบทานในตอนเช้า และมีการใช้ส่วนประกอบด้วย ไก่งวง เนื้อกวาง มันฝรั่ง ข้าวโพด น้ำเต้าและน้ำเชื่อมเมเปิลโดยที่คนพื้นเมืองและผู้ตั้งถิ่นฐานในยุโรปสมัยแรกเริ่มกิน ลักษณะอาหาร เช่น พายแอปเปิ้ล ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์และฮอตดอก และที่นิยมกินนั้นก็คือพิซซ่าดู 3 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.