• Bless Wish

Golden Gate Bridge@America


Golden Gate Bridge

สะพานโกลเดนเกต อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ถุกสร้างขึ้นในขณะที่ แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ในขณะนั้น และสะพานสร้างแล้วเสร็จในปี 1937
สะพานโกลเดนเกต ถูกสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 35 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยความชาญฉลาดของ โจเซฟ แบร์มานน์ สเตร๊าซ์ ในด้านการออกแบบ จึงทำให้ตัวโครงสร้างของสะพานมีความแข็งแรง แข็งแรงขนาดที่พายุเฮอร์ริเคนก็ยังไม่สามารถทำให้พังลงได้ และเหตุผลที่สะพานมีสีแดง ก็เพราะว่าทาสีแดงเพื่อป้องกันการเกิดสนิมนั้นเองล่ะค่ะ

สะพานโกลเดนเกต เชื่อมระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกและ Marin County มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร กว้าง 27.4 เมตร บางวันสะพานจะมีหมอกปกคลุมทำให้มีความสวยงามไปอีกแบบ วันไหนที่หมอกหนาจัดก้จะไม่สามารถมองเห็นสะพานได้หมด มันก็คล้ายกับว่าเราเดินหายไปเลยล่ะค่ะดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.