• Bless Wish

Bixby Bridge@America


Bixby Bridge

สะพาน Bixby Cerrk หรืออีกชื่อคือ Bixby Canyon Bridgeสะพานแห่งนี้อยู่ในรัฐแคลิฟร์เนีย บนชายฝั่ง Big Sur เป็นสะพานที่มีความสวยงาม ด้วยสภาพแวดล้อมรอบข้างของสะพานนั้น เป็นชายฝั่งที่มีน้ำทะเลสีฟ้าคราม และภูเขาสีเขียว จึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมักจะแวะไปเก็บรูปวิวทิวทัศน์สวยๆอยู่เสมอ

สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพราะ เดิมบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบิ๊กซูณ์ แต่ในช่วงเวลาฤดูหนาว การสัญจรจะถูกตัดขาดเนื่องจากมีหิมะปกคลุมเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถเดินทางไ/ปไหนได้เลย สะพาน Bixby จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ชาวบิ๊กซูร์ใช้ในการเดินทางดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.