• Bless Wish

เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่แอลบูเคอร์คี@America


เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่แอลบูเคอร์คี (Albuquerque)

เป็นงานเทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นที่รัฐนิวเม็กซิโก (New Mexico) เมืองแอลบูเคอร์คี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภายในงานนั้นจะมีการจัดแสดงโชว์บอลลูนรูปทรงต่างๆเหนือน่านฟ้าของรัฐนิวเม็กซิโกกว่า 750 ลูกเลยล่ะค่ะเพิ่อนๆ และไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ การที่ปล่อยบอลลูนในช่วงเวลากลางคืน
แอลบูเคอร์คีนั้นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโก ตั้งอยู่กึ่งกลางของรัฐ และด้วยมีการจัดเทศกาลนี้ขึ้นก็กลายเป็นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจของเมืองมีการเติโตอย่างต่อเนื่อง
ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.