• Bless Wish

Aramu Muru ประตูเชื่อมดวงดาวและเทพเจ้า @Peru


Photograph : Vlad Stepan

อารามู มูรู โครงสร้างหินลึกลับอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบติติกากา ในประเทศเปรู มีรอยแกะสลักหินขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นรูปตัว T สูง 7 เมตรและกว้าง 7 เมตร บนกำแพงหินขนาดยักษ์ ผู้ใหญ่สามารถเข้าไปได้อย่างสบายๆ ซึ่งเชื่อว่าเป็นประตูที่เชื่อมกับดวงดาวและเทพเจ้า


Photograph : Vlad Stepan

Photograph : Vlad Stepan

ที่นี่ถูกพบโดยบังเอิญในปี 1996 โดย Jose Luis Delgado Mamani เขาเป็นไกด์นำทางเดินเขาซึ่งคุ้นเคยกับพื้นที่ใกล้เคียง แต่ครั้งหนึ่งเขาสะดุดตากับโครงสร้างหินนี้ที่ดูไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จึงติดต่อกับนักโบราณคดีให้มาตรวจสอบ


Photograph : Vlad Stepan

เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "ประตู" นี้มีมากมาย ทั้งเชื่อว่าเป็นประตูเชื่อมกับจักรวาลสำหรับมนุษย์ต่างดาว ทั้งประตูเชื่อมกับยมโลก แต่บางกลุ่มก็บอกว่า นี่ไม่ใช่ประตูหรอกนะ!! ส่วนชาวพื้นเมืองเชื่อว่า นี่เป็นประตูสู่เทพเจ้า


Photograph : Vlad Stepan

Photograph : Vlad Stepan


Photograph : Vlad Stepan

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.