• Bless Wish

Bellver Castle ปราสาทรูปวงกลม @Spain

อัพเดตเมื่อ: ก.ค. 2ปราสาท Bellver สไตล์โกธิคตั้งเด่นอยู่บนเนินเขาที่เกาะ Majorca ประเทศสเปน สร้างขึ้นในศตวรราที่ 14 โดยกษัตริย์ James II of Majorca ที่นี่เป็นปราสาทรูปวงกลมเพียงไม่กี่แห่งในยุโรป โดยช่วงแรกเป็นที่พักอาศัยของกษัตริย์ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นคุกทหารในศตวรรษที่ 18-20 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเกาะ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมืองแรกเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังโดยมีป้อมปราการรักษาความปลอดภัยด้วย อาคารหลักออกแบบโดย Pere Salvà สถาปนิกผู้สร้างพระราชวัง Royal Palace of La Almudaina และอาคารสำคัญอื่นๆในปี 1300-1311 ให้กับกษัตริย์ James II of Aragon and Majorca หินในการก่อสร้างมาจากเนินเขาที่ตั้งปราสาทตรงนี้หอคอยฐานวงกลมโดดเด่น ระเบียงหน้าต่างถูกเอาออกและแทนที่ด้วยช่องสำหรับติดตั้งปืนใหญ่ ภายในปราสาทมีลานว่างกลางแจ้งอยู่กลางปราสาท ล้อมรอบเป็นวงกลมด้วยอาคารและซุ้มประตูโค้ง ส่วนด้านนอกยังพบคูคลองล้อมรอบดู 10 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.