• Bless Wish

Bok Tower Gardens@UnitedStates


Photo by Rick Schwartz

Bok Tower Gardens

ตั้งอยู่ทางเหนือของ Lake Wales รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา Bok Tower Gardens เป็นสวนและยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์นกอีกด้วย มีพื้นที่ประมาณ 250 เอเคอร์ ภายในสวนมีหอคอยสูง 295 ฟุต ( 90 เมตร ) มันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ


Photo by Paul Hamilton

Photo by Rain0975

สวนก่อตั้งขึ้นในปี 1921 โดยผู้อพยพชาวดัตช์ชื่อ Edward W. Bok บก.ของนิตยสารสตรียอดนิยม เขามีความสุขกับสวนและหอคอยที่เขาและภรรยาสร้างขึ้นอย่างมาก และภายใต้การก่อสร้างกว่า 5 ปี Edward W. Bok เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 9 มกราคม ปี 1930 และศพของเขาถูกฝังที่ฐานของหอคอยที่เขาและภรรยาสร้างขึ้นนั้นเอง


Photo by Larry Crovo

Photo by Rick Schwartz

Photo by Paul Hamilton

Photo by Rain0975

Photo by Larry Crovo

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.