• Bless Wish

BranchBrookPark@America


Photo by Joshua Siniscal
Branch Brook Park

เป็นสวนสาธารณะเคาน์ตี้ของ Essex County รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ North Ward of Newark ระหว่างย่าน Forest Hill และ Roseville เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนวร์ก Branch Brook Park เป็นสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งรวบรวมดอกซากุระที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยมีมากถึง 5,000 ชนิด ในกว่า 18 สายพันธุ์ สวนสาธารณะสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1895 โดยคณะกรรมาธิการสวนสาธารณะ Essex County สวนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่ล้วนแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายอย่างด้วยกัน


Photo by Joshua Siniscal

Photo by Shinya Suzuki

Photo by Shinya Suzuki

Photo by Joshua Siniscal

Photo by Shinya Suzuki

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.