• Bless Wish

Charles Bridge สะพานชาลส์อันเก่าแก่ @Czechสะพานชาลส์ เป็นสะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวาในเมืองปราก ประเทศเช็กเกีย การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1357 โดยจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสร้างเสร็จในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 เพื่อทดแทนสะพาน Judith อันเก่าที่เสียหายจากน้ำท่วม
แรกเริ่มสะพานชาลส์ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเท่านั้น แต่ภายหลังในปี 1841 ก็มีความสำคัญขึ้นมาอย่างมาก เพราะใช้เชื่อมปราสาทปรากกับตัวเมือง การเชื่อมต่อทางบกนี้ ทำให้เมืองปรากกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตกสะพานแห่งนี้ยาว 516 เมตรและกว้างเกือบ 10 เมตร โดยสร้างตามแบบสะพาน Stone Bridge ในเมืองเรเกนสบูร์ก มีซุ้มประตูโค้ง 16 อัน ตกแต่งด้วยประติมากรรมรูปปั้น 30 ชิ้นซึ่งส่วนมากเป็นสไตล์บาโรก แต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยรูปปั้นจำลอง ส่วนการซ่อมแซมสะพานจะเริ่มขึ้นปลายปีนี้ (2019) และใช้เวลายาวนาน 20 ปี
ดู 30 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.