• Bless Wish

Château de Chambord พระราชวังที่น่าสงสาร @Franceพระราชวังช็องบอร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัวร์ จังหวัดลัวเรแซร์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระราชวังที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก มีขนาดใหญ่โตและอลังการที่สุดในพระราชวังแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมฟื้นฟูวิทยา โดยผสมระหว่างการก่อสร้างแบบยุคกลางของฝรั่งเศสและแบบความสิกของอิตาลีพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1519 โดยพระเจ้าฟรองซัวร์ที่ 1 เพื่อเป็นบ้านพักสำหรับล่าสัตว์ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 28 ปี และพระเจ้าฟรองซัวร์ที่ 1 ใช้เวลาที่พระราชวังนี้รวมๆได้เพียง 7 สัปดาห์ก็สิ้นพระชนม์ เนื่องจากเป็นที่พักชั่วคราวเวลามาล่าสัตว์เท่านั้น และที่นี่ก็ไม่ได้สะดวกสบายมากนักต่อมาพระราชวังแห่งนี้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานาน มีการเปลี่ยนผู้ครอบครองหลายครั้ง และมีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายหน เนื่องจากสงครามและเหตุการณ์ทางการเมือง จนในที่สุดก็กลายเป็นสมบัติของชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยดู 42 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.