• Bless Wish

Día de los Muertos สีสันแห่งชีวิตและผู้ที่จากไป @Mexico

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 20Día de los Muertos ในภาษาสเปน หรือ Day of the Dead ในภาษาอังกฤษ ที่เราเห็นคนแต่งหน้าเป็นรูปหัวกะโหลก ไม่ได้เป็นวันฮาโลวีนในแบบเม็กซิโก แต่เป็นเทศกาลเก่าแก่ที่หมายถึง สีสันแห่งชีวิต ความรัก และการระลึกถึงการสูญเสียคนในครอบครัว ในธีมของความตาย โดยตามพื้นที่ต่างๆในเม็กซิโก ก็จะแต่งตัวแต่งหน้าเป็นรูปหัวกะโหลก มีการเต้น ร้องเพลง และเดินขบวนพาเหรด
เทศกาลนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีที่แล้ว ในยุค pre-Hispanic ซึ่งมีทั้งชาวแอซเท็ก ชาวโทลเท็ก และชาวนาวาอื่นๆ เห็นว่าความตายเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คนตายยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีชีวิตอยู่ในความทรงจำ และจิตวิญญาณยังคงอยู่ ระหว่างวันแห่งความตาย พวกเขาก็จะกลับมายังโลกชั่วคราว
ปัจจุบันเทศกาลแห่งความตายเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อในยุค pre-Hispanic และเทศกาลของศาสนาคริสต์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 1-2 พ.ย. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวัน All Saints’ Day และวัน All Souls’ Day ของศาสนาคริสต์ และในปี 2008 เทศกาลวันแห่งความตายได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย UNESCO
ดู 9 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.