• Bless Wish

Ekʼ Balam เมืองราบลุ่มทางเหนือของมายา @Mexico

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 20


Photograph : Christian Barrette

เมือง Ekʼ Balam ตั้งอยู่ในรัฐยูกาตัง ประเทศเม็กซิโก เป็นเมืองราบลุ่มทางเหนือของอาณาจักรมายา ตั้งแต่ยุคก่อนคลาสสิกจนถึงยุคหลังคลาสสิก แม้จะอยู่มายาวนาน แต่ก็เป็นเมืองที่มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นแหล่งข้อมูลของเมืองทางเหนือในยุคคลาสสิก


Photograph : Christian Barrette

ปี 770-840 เป็นช่วงที่เมือง Ekʼ Balam เจริญถึงขีดสุด มีการสร้างเครื่องเซรามิกและเครื่องดินเผาในแบบ Ekʼ Balam หลังจากนั้นประชากรในเมืองก็ลดลงอย่างรวดเร็ว พอมาถึงยุคหลังคลาสสิกเมืองก็เริ่มจากผู้คนที่ลดลง และกลายเป็นเมืองร้างในที่สุด ซึ่งก็มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองร้าง


Photograph : Christian Barrette

อย่างที่บอกว่าเมืองนี้มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ แตกต่างจากเมืองทางเหนือรอบๆ เช่น เมือง Coba เมือง Izamal และเมือง Edzna ที่มีสภาพไม่ดี ยากต่อการศึกษาวิจัย ซึ่งในเมือง Ekʼ Balam มีสิ่งก่อสร้าง 45 แห่ง และนักโบราณคดีสามารถวาดผังเมืองออกมาได้ดังนี้เมืองนี้มีกำแพงเมืองป้องกันการโจมตี เป็นกำแพงสลักหินสูง 2 เมตรกว้าง 3 เมตรอยู่ภยในชั้นปูนปลาสเตอร์ เป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดในยูกาตังปลายยุคคลาสสิก เมื่อเข้ามาในเมืองมีทั้งพลาซ่า ถนน Sacbé และสิ่งก่อสร้างสไตล์ Petén


Photograph : Christian Barrette

ถัดมาภายใน Acropolis มีภาพสลักหินบนฝาผนังและตัวอักษรเขียนอยู่ หนึ่งในนั้นก็คือ Mural of the 96 Glyphs ซึ่งเป็นรูปอักขระชิ้นเอก ส่วนภาพอื่นๆ คือ ภาพตำนานการล่ากวาง แปลความหมายได้ถึงจุดกำเนิดของความตาย


Photograph : Christian Barrette

Photograph : Christian Barrette


Photograph :

Christian Barrette

ดู 16 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.