• Bless Wish

Glacier National Park@America


อุทยานแห่งชาติเกลเชอร์ ( Glacier National Park )

เป็นอุทยานที่อยู่ในรัฐมอนแทนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ชายแดนระหว่าง สหรัฐ - แคนาดา อุทยานแห่งชาติเกลเชอร์มีพื้นที่ประมาณ 4,100 ตารางกิโลเมตร มีเทือกเขาสองแห่ง ( เป็นเทือกเขาย่อยของเทือกเขาร็อกกี้นั้นเองค่ะ) และภายในอุทยานนั้นมีทะเลสาบมากถึง 130 แห่งเลยทีเดียว และมีพันธุ์พืชกว่า 1,000 ชนิด และสัตว์อีกกว่าร้อยสายพันธุ์ นับว่าเป็นอุทยาน ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางนิเวศน์มากเลยนะคะ จนอุทยานแห่งนี้ได้รับฉายาว่า " มงกุฎแห่งระบบนิเวศภาคพื้นทวีป"


อุทยานแห่งนี้มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติวอเตอร์ตันเลคส์ในประเทศแคนาดา และในปี พ.ศ. 2475 ทั้งสองอุทยานได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานสันติภาพ แห่งแรกของโลกภายใต้ชื่อ อุทยานสันติภาพนานาชาติวอเตอร์ตัน-เกลเชอร์ และยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ. 2538 อีกด้วยดู 27 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.