• Bless Wish

Hello Indonesia


ประเทศอินโดนีเซีย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก กับประเทศแห่งท้องทะเลอันงดงาม "ประเทศอินโดนีเซีย" กันค่ะ เชื่อว่าเพื่อนๆต้องรู้จักประเทศอินโดนีเซียกันอยู่แล้ว และบางคนอาจเคยไปท่องเที่ยวที่ประเทศนี้แล้ว แต่อาจจะยังไม่เคยรู้ความเป็นมาของประเทศอันสวยงามแห่งนี้ เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับ "ประเทศอินโดนีเซีย" ไปพร้อมๆกันค่ะ
ประเทศอินโดนีเซียนั้นประกอบไปด้วยหมู่เกาะมากมาย และเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "สาธารณรัฐอินโดนีเซีย" มีพรมแดนติดกับ ประเทศมาเลเซีย, ประเทศปาปัวนิวกินีและประเทศติมอร์-เลสเต ในอดีตนั้นประเทศอินโดนีเซียเคยตกเป็นของ เนเธอร์แลนด์มาก่อน ซึ่งอินโดนีเซียนั้นต้องอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์นานถึง 301 ปี จนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นบุกขึ้นอินโดนีเซียและได้ขับไล่เนอเธอร์แลนด์ไป ต่อมาญี่ปุ่นแพ้สงคราม อินโดนีเซียจึงถือโอกาสประกาศเอกราช แต่เนอเธอร์แลนด์ไม่ยอมรับ จนเกิดการสู้รบกันและเนเธอร์แลนด์แพ้ไปในที่สุด

ประเทศอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะอากาศแบบศูนย์สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง คือช่วง พฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูฝน คือช่วง พฤศจิกายน-เมษายน

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ ประชาชนของประเทศส่วนมากนั้นนับถือศาสนาอิสลามคิดเป็น 81.5% ศาสนาคริสต์ 9.9% ศาสนาฮินดู 1.7% ศาสนาพุทธ 6.4% ลัทธิขงจื๊อและศาสนาอื่น ๆ 0.2% โดยประชาชนบนเกาะบาหลีนั้นส่วนมากนับถือศาสนาฮินดูเป็นหลัก คิดเป็น 84%ของประชาชนทั้งหมดบนเกาะค่ะเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นแหล่งสำคัญที่สุดในการทำรายได้ให้อินโดนีเซีย นับแต่ยุคหลังได้รับเอกราชตลอดม และประเทศอินโดนีเซียนั้นมีสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ไม้อัดพลายวูด เสื้อผ้า ผ้าผืน ยางแปรรูป รองเท้า อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ สินแร่โลหะและผลิตผลทางการเกษตร ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ค่ะContact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.