• Bless Wish

Huangshan เขาหวงซานมรดกโลก @Chinaเขาหวงซาน ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของประเทศจีน ภูเขามีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ป่าต้นสนหนาแน่น ในฤดูหนาวปกคลุมไปด้วยหิมะ และมีน้ำพุร้อนธรรมชาติ ซึ่งเขาหวงซานปรากฎในภาพวาดและวรรณกรรมของจีนหลายครั้ง จนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกโดย UNESCOภูเขาแห่งนี้เกิดขึ้นในมหายุคเมโซโซอิก (Mesozoic) เมื่อประมาณ 100 ล้านปีที่แล้ว มียอดเขาสูงจำนวนมาก และยอดเขาที่สูงที่สุด 3 อันดับ คือ 1) ยอดเขาเหลียนหัว มีความสูง 1,864 เมตร 2) ยอดเขากวงหมิง มีความสูง 1,840 เมตร และ 3) ยอดเขาเทียนตู่ มีความสูง 1,829 เมตรความสูงของยอดเขาที่สูงเหนือเมฆ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทะเลเมฆ และเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น จะเกิดปรากฏการณ์แสงพระพุทธ เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เป็นจำนวนมาก

ดู 7 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.