• Bless Wish

Gateway of India @IndiaGateway of India ประตูเมืองอินเดีย เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะใช้ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญต่างก็คือวันชาติ และวันเอกราช มีการออกแบบโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากๆ

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.