• Bless Wish

ชะนีมือขาว

อัพเดตเมื่อ: 18 ก.ย. 2019ชะนีมือขาว (White-handed gibbon) เป็นลิงไม่มีหาง มีลักษณะ แขนยาว ขาหลังสั้น สีน้าตาลอ่อนและสีดำ ขนบริเวณหลังมือ เท้าและรอบใบหน้ามีสีขาวอันเป็นที่มาของชื่อนะจ้าซึ่งอาศัยอยู่เกาะสุมาตรานั้นก็คืออินโดนีเซีย

ดู 27 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.