• Bless Wish

อาหารอินโดนีเซีย@Indonesia


อาหารอินโดนีเซีย

อาหารของชาวอินโดนีเซียนั้น มีความหลากหลายทางด้านรูปลักษณ์และสีสัน เนื่องด้วยมีประชากรเป็นจำนวนมาก กับอีกทั้งได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ จึงทำใหอาหารมีความลากหลาย

ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่มี ข้าวเป็นอาหารหลัก

ส่วนอาหารรองมา จะเป็นพืชทีมีแป้ง อย่างเช่น กลอย มันเทส มันสำปะหลัง มันฝรั่ง เผือก และธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และโจ๊กที่ทำจาสาคู หรือที่เรียกว่า ปาเปดา


"ปาเปดา ทำจากสาคู ที่มาจากต้นปาล์มสาคู ชาวอินโดนีเซีย จะทำมาปรุงให้สุก โดยการนำมากวนจนมีลักษณะเหนียวข้น เป็นอันว่าสุก มักนิยมกินกับแกงเหลือง หรือปลาทู
อาหารหลายชนิดมีที่มาจากอินโดนีเซีย ได้รับการแพร่หลายในเอเซีย เช่น สะแต๊ะ ซัมบัล หรือแม้แต่เต้าหู้ ก็มาจากอินโดนีเซียนะคะ

เนื่องด้วยคนอินโดนีเซียมีทั้งชาวฮินดุและชาวมุสลิม การบริโภคเนื้อสัตว์ก็จะต่างกันออกไป

ชาวอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็จะบริโภคเนื้อวัวและเนื้อแกะเป็นส่วนใหญ่

ส่วนที่นับถือศาสนาฮินดูก็จะมี เนื้อหมู ที่เป็นอาหารสำคัญ

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.