• Bless Wish

Tirta Empul @Indonesia

อัพเดตเมื่อ: 12 เม.ย. 2019


Photograph : William (Flickr)

Tirta Empul

เกาะบาหลี มีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีอายุยาวนานนับพันปีชื่อวัด" Tirta Empul "ซึ่งมีความหมายว่า “Holy Spring” หรือ “น้ำพุศักดิ์สิทธิ์” เป็นบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆของเกาะบาหลี


Photograph : William (Flickr)

ภายในวัดจะมีท่ออาบน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด 30 จุด ผู้คนที่มาท่องเที่ยวที่วัดแห่งนี้ส่วนมากก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะมาอาบน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ภายในบริเวณของวัดก็ยังมีจุดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบ่อปลาขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวเดินชมอีกด้วยค่ะ


Photograph : William (Flickr)

Tirta Empul ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 ตามความเชื่อของชาวบาหลีว่าบ่อน้ำพุของวัดนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อว่า พระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดบ่อน้ำพุนี้ขึ้นมา ถ้าใครที่ได้อาบน้ำจากน้ำพุนี้จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และขับไล่สิ่งไม่ดีทั้งปวงออกจากชีวิตของเรา


Photograph : William (Flickr)

แต่ก่อนที่เราจะลงไปอาบน้ำนั้น เราจะต้องชำระล้างร่างกายของเราเสียก่อนเพื่อให้ร่างกายเรานั้นบริสุทธิ์ไร้สิ่งสกปรก และจะต้องทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชาเสียก่อน หากใครไม่ทำตามชาวบาหลีจะถือว่าไม่ให้ความเคารพ หรือลบหลู่สถานที่นั่นเองนะคะ บริเวณหน้าวัดนั้นเค้ามีผ้าโสร่งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ลงไปอาบน้ำในบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ด้วยคะPhotograph : William (Flickr)

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.