• Bless Wish

โกอากาจะฮ์ Goa Gajah @Indonesia

อัพเดตเมื่อ: 12 เม.ย. 2019


Photograph : carol mitchell (Flickr)

โกอากาจะฮ์ Goa Gajah

สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในศตวรราที่ 9 โกอากาจะฮ์ หรือ ปูราโกอากาจะฮ์ (Pura Goa Gajah) เป็นปูรา (โบสถ์พราหมณ์แบบบาหลี) และโบราณสถานใกล้เมืองอูบุด บนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย


เทวาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นจากรูปสลักหินที่มีใบหน้าถมึงทึง ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังโกรธใครอยู่เลย แต่ก็มีข้อสันิฐานว่า ที่รูปปั้นมีหน้าตาเช่นนี้อาจเพราะเพื่อสร้างขึ้นมาให้ขับไล่สิ่งชั่วร้าย หน้าของรูปปั้นจึงต้องเคร่งขรึม


Photograph : carol mitchell (Flickr)

ภายในเทวาลัยมีสิ่งก่อสร้างลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำ ได้รับการขุดค้นในคริสต์ทศวรรษ 1950 การที่จะเข้าไปนั้นจะต้องเดินเข้าไปนะคะ ทางค่อนข้างลำบากเพราะเป็นบันไดหลายขั้นลาดลงไปยังข้างในถ่ำ

ไม่เหมาะกับผู้ที่ทุพพลภาพในเทวาลัยมีขนาดเล็กและอบอวลไปด้วยควันขาวจากธูป และในสถานที่แห่งนี้ห้ามไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปนะ ด้านนอกจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการผ้าโสร่งเพื่อใส่เข้าไปข้างในถ้ำ


Photograph : carol mitchell (Flickr)

ภายเทวาลัยนี้ยังมีรูปปั้นสตรี 7 รูป (หนึ่งในนั้นถูกแผ่นดินไหวทำลายไปแล้ว) กำลังถือหม้อน้ำเทน้ำลงตรงกลางบ่อ สื่อถึงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ 7 สายในชมพูทวีป นั้นก็คือ แม่น้ำคงคา แม่น้ำสรัสวดี แม่น้ำยมุนา แม่น้ำโคทาวรี แม่น้ำสินธุ แม่น้ำกาเวรี และแม่น้ำนรรมทานั่นเองPhotograph : carol mitchell (Flickr)

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.