• Bless Wish

สะพานส่งน้ำ Los Arcos in Nochistlán @Mexicoสะพานส่งน้ำ Los Arcos เป็นของขวัญจากนิวสเปน ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองโนชิสตลัน (Nochistlán) รัฐซากาเตกัส (Zacatecas) ประเทศเม็กซิโก เป็นวิศวกรรมจากศตวรรษที่ 18 สร้างขึ้นเพื่อใช้ส่งน้ำเข้ามายังหมู่บ้าน โดยสร้างเป็นรูปซุ้มประตูโค้งเรียงกัน ด้านบนเป็นทางน้ำไหล ตอนเย็นจะมีการเปิดไฟแสงสีสวยงามPhoto : Jesus Aguayo

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.