• Bless Wish

Mammoth Site of Hot Springs@AmericaMammoth Site of Hot Springs

เป็นพิพิธภัณฑ์และซากดึกดำบรรพ์ใกล้กับน้ำพุร้อนของ รัฐเซาท์ดาโคตา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี 1974 มีการขุดพบกระดุกแมมมอธ จึงมีการสร้างพิพิธภัณฑ์และอาคารล้อมรอบพื้นที่ไว้ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นั้นมีซากของแมมมอธเก็บไว้มากมาย ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ของแหล่งน้ำพุร้อน

Mammoth Site เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร พิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมและสนับสนุนโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับบัณฑิตศึกษา

Photo by Amy Meredith


ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.