• Bless Wish

Martinelli Building ผู้หญิงผมบลอนด์ไร้หน้า @Brazilที่ตั้ง : เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล


ตึก Martinelli เป็นตึกเสียดฟ้าแห่งแรกในเมืองเซาเปาโล และก็เคยเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกามานานหลายปีด้วยความสูง 30 ชั้น เริ่มสร้างเมื่อปี 1922 และสร้างเสร็จเมื่่อปี 1934 ออกแบบโดยชาวอิตาลีบราซิล ชื่อ Giuseppe Martinelli และได้รับการออกแบบใหม่และต่อเติมอีก 2 ครั้งในปี 1975 และ 1979 ปัจจุบันเป็นที่ทำการกรมที่ดิน สำนักงานของบริษัท Emurb and Cohab-SP สำนักงานใหญ่สมาคม Banks of SP และร้านค้ามากมายที่ชั้นล่างของตึก ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของเซาเปาโลเลยนะ
เรื่องเริ่มขึ้นช่วงปี 1950 เมื่อตึกแห่งนี้เริ่มเสื่อมโทรมลง และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียน ซึ่งมีคนมากมายมาอาศัยอยู่จนกลายเป็นสลัมแนวตั้ง ไม่มีใครรู้ว่ามีใครอาศัยอยู่ในนี้บ้าง เหตุฆาตรกรรมก็เริ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการฆ่าตัวตายโดยการกระโดดตึกอีกหลายครั้ง จึงมีเรื่องเล่ามากมาย อย่างเช่น ผู้หญิงผมบลอนด์ไร้หน้าที่วนเวียนอยู่ภายในตึก
Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.