• Bless Wish

El Misti ภูเขาไฟมิสติ ฉากหลังของเมืองสีขาว @Peru

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 18ภูเขาไฟมิสติ เป็นภูเขาไฟที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ตั้งอยู่บนความสูง 5,811 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในเมืองอาเรกีปา (Arequipa) ทางใต้ของเปรู และอยู่ระหว่างภูเขาชาชานิ (Chachani) และภูเขาไฟปิชูปิชู (Pichu Pichu)
ในปี 1985 เป็นครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟมิสติระเบิดหลังจากครั้งก่อนเมื่อ 198 ปีที่แล้ว ซึ่งภูเขาไฟมิสติมีปล่องภูเขาไฟ 3 แห่ง ปัจจุบันปล่องในสุดยังคงพ่นควันอยู่ และบริเวณใกล้กัน มีการขุดค้นพบมัมมี่อินคา 6 คนและสิ่งประดิษฐ์หายากของชาวอินคาในปี 1998การเดินขึ้นภูเขาไฟมิสติ มี 2 เส้นทางหลักให้เลือก คือ

  1. เส้น Pastores เริ่มที่ความสูง 3,300 เมตร เดินไปจนถึงจุดกางเต้นท์ Nido de Aguilas ที่ 4,500 เมตร

  2. เส้น Aguada Blanca เริ่มที่ความสูง 4,000 เมตร เดินไปจนถึงจุดกางเต้นท์ Monte Blanco ที่ 4,800 เมตร
เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟมิสติและภูเขาไฟอื่นๆโดยรอบ ทำให้ดินที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก จึงได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้หินภูเขาไฟสีขาวที่เรียกว่า Sillar ซึ่งมีความแข็งและนำไปใช้งานได้ง่าย มาใช้สร้างตึกอาคาร เมืองอาเรกีปาจึงมีชื่อเล่นว่า เมืองสีขาวดู 23 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.