• Bless Wish

Mitla สถานที่แห่งความตาย @Mexicoเมืองโบราณที่สำคัญที่สุดของวัฒนธรรม Zapotec ตั้งอยู่บนหุบเขา Tlacolula ในรัฐวาฮากา (Oaxaca) ประเทศเม็กซิโก ที่นี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งชื่อ Mitla ก็มาจากชื่อ Mictlán เป็นภาษานาวาตล์ หมายถึง สถานที่แห่งความตาย หรือยมโลกนั่นเอง ส่วนชาว Zapotec จะเรียกว่า Lyobaa หมายถึงสถานที่พักผ่อน


Photograph : Eli Palacios

เอกลักษณ์ของเมือง Mitla ที่แตกต่างจากเมืองเมโสอเมริกาอื่นๆ ก็คือ การตกแต่งอาคารด้วยงานโมเสกที่ละเอียดซับซ้อนและการออกแบบเป็นรูปเรขาคณิต โดยงานโมเสกทำจากหินชิ้นเล็กๆที่ตัดและขัดให้ต่อเข้ากันได้พอดี ซึ่งไม่ต้องใช้กาวหรือปูนเชื่อมเลย


Photograph : Eli Palacios

แรกเริ่มเมือง Mitla เป็นป้อมปราการนอกเมืองที่ตั้งอยู่ริมเขา ก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ประกอบพิธีที่สำคัญ หลังจากนั้นประมาณปี 1000 ชาว Mixtec ก็เข้าควบคุมเมืองและขยายเมืองจนมีขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งวัฒนธรรม Zapotec และ Mixtec ต่างก็มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมของเมือง ระหว่างยุคล่าอาณานิคมของสเปน เมืองนี้ก็โดนสเปนยึดครองด้วย แต่ยังคงทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีอยู่ มีนักบวชมาพักอาศัย
Photograph :

Eli Palacios

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.