• Bless Wish

Pacaya Samiria National Reserve เขตสงวนในป่าแอมะซอน @Peru


Photograph : Nicolas (Flickr)

เขตสงวนแห่งชาติ Pacaya Samiria เป็นพื้นที่คุ้มครองในแคว้นโลเรโต (Loreto) ประเทศเปรู ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,800 ตารางกิโลเมตร เพื่อปกป้องเนินเขาและป่าบุงป่าทามในป่าแอมะซอน


Photograph : Nicolas (Flickr)

ตลอดทั้งปีเขตสงวนแห่งนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20-33 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000-3,000 มิลลิเมตร แนะนำให้มาเที่ยวช่วงเดือนพฤษภาคม-มกราคม


Photograph : Nicolas (Flickr)

ภายในเขตสงวนมีพืชท้องถิ่นหลายชนิด เช่น Spondias mombin, Quararibea cordata, Mauritia flexuosa, Parinari excelsa เป็นต้น และสัตว์ป่าอีกหลายชนิด เช่น พะยูนแมนนาทีแอมะซอน สมเสร็จอเมริกาใต้ โลมาแม่น้ำแอมะซอน เสือพูม่า ปลาช่อนยักษ์อเมซอน (ปลาอะราไพม่า) และนกอินทรีฮาร์ปี เป็นต้น


Photograph : Nicolas (Flickr)

Photograph : Nicolas (Flickr)

Photograph : Nicolas (Flickr)

Photograph : Nicolas (Flickr)


Photograph : Nicolas (Flickr)

ดู 5 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.