• Bless Wish

อุทยานแห่งชาติของไทยที่เปิดให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เปิดทุกแหล่งท่องเที่ยว 64 แห่ง
 1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 2. อุทยานแห่งชาติทับลาน

 3. อุทยานแห่งชาติปางสีดา

 4. อุทยานแห่งชาติดาพระยา

 5. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

 6. อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

 7. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

 8. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

 9. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา

 10. อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ

 11. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

 12. อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น

 13. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

 14. อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

 15. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

 16. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

 17. อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

 18. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 19. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

 20. อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

 21. อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

 22. อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

 23. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

 24. อุทยานแห่งชาติอ่างพังงา

 25. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

 26. อุทยานแห่งชาติเขานัน

 27. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

 28. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

 29. อุทยานแห่งชาติเขาลำปี

 30. อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

 31. อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)

 32. อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)

 33. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)

 34. อุทยานแห่งชาติตาดโตน

 35. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)

 36. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

 37. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

 38. อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

 39. อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)

 40. อุทยานแห่งชาติภูลังกา

 41. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ

 42. อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)

 43. อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

 44. อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการฯ)

 45. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

 46. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

 47. อุทยานแห่งชาติคลองลาน

 48. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

 49. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

 50. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

 51. อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

 52. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการฯ)

 53. อุทยานแห่งชาติแม่จริม

 54. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 55. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

 56. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

 57. อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)

 58. อุทยานแห่งชาติแม่วะ

 59. อุทยานแห่งชาติดอยจง

 60. อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)

 61. อุทยานแห่งชาติขุนพระวอ

 62. อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)

 63. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

 64. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการฯ)


เปิดการท่องเที่ยวได้เพียงบางส่วน 63 แห่ง
 1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

 2. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

 3. อุทยานแห่งชาติไทรโยค

 4. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

 5. อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

 6. อุทยานแห่งชาติทอผาภูมิ

 7. อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา

 8. อุทยานแห่งชาติพุเตย

 9. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 10. อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

 11. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

 12. อุทยานแห่งชาติเขาสก

 13. อุทยานแห่งชาติปแหลมสน

 14. อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

 15. อุทยานแห่งชาติคลองพนม

 16. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

 17. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

 18. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

 19. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

 20. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

 21. อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

 22. อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

 23. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

 24. อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

 25. อุทยานแห่งชาติบางลาง

 26. อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

 27. อุทยานแห่งชาติไทรทอง

 28. อุทยานแห่งชาติภูเรือ

 29. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

 30. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

 31. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 32. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

 33. อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

 34. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

 35. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

 36. อุทยานแห่งชาติภูพาน

 37. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

 38. อุทยานแห่งชาติภูผายล

 39. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

 40. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 41. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 42. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

 43. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

 44. อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

 45. อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

 46. อุทยานแห่งชาติแม่ยม

 47. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 48. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

 49. อุทยานแห่งชาติแม่เมย

 50. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)

 51. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

 52. อุทยานแห่งชาติขุนแจ

 53. อุทยานแห่งชาติภูซาง

 54. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

 55. อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

 56. อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)

 57. อุทยานแห่งชาติออบหลวง

 58. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

 59. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

 60. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

 61. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 62. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

 63. อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ


ปิดทั้งหมด 28 แห่ง
 1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 2. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

 3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

 4. อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

 5. อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง

 6. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

 7. อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)

 8. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 9. อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 10. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

 11. อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

 12. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

 13. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

 14. อุทยานแห่งชาติลานสาง

 15. อุทยานแห่งชาติต้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

 16. อุทยานแห่งชาติขุนขาน

 17. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

 18. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 19. อุทยานแห่งชาติผาแดง

 20. อุทยานแห่งชาติแม่โถ

 21. อุทยานแห่งชาติแม่วาง

 22. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

 23. อุทยานแห่งชาติออบขาน

 24. อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

 25. อุทยานแห่งชาติสาละวิน

 26. อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการฯ)

 27. อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ)

 28. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.