• Bless Wish

มันฝรั่ง 3800 ชนิดในเปรู @Peruทุกคนทั่วโลกยอมรับแล้วว่ามันฝรั่งมีต้นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้ แต่อยู่ตรงไหนของอเมริกาใต้ยังไม่ทราบแน่ชัดระหว่างชิลีและเปรู แต่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่า เมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้ว มันฝรั่งได้เติบโตขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเปรูและตะวันตกเฉียงเหนือของโบลิเวีย ซึ่งบริเวณที่เก่าแก่ที่สุดคือ ทะเลสาบติติกากา อายากูโช และหุบเขาชุลกา (Chulca) ส่วนคำว่า papa เป็นภาษาเกชัว หมายถึง พืชหัวจริงๆแล้วมันฝรั่งป่ามีรสชาติขมและมีสารพิษเล็กน้อย ในวัฒนธรรมโบราณที่เริ่มมีการเพาะปลูกพืช จะคัดเลือกเฉพาะมันฝรั่งที่มีรสชาติดีและไม่มีสารพิษเพื่อนำมาเพาะปลูก ทำให้มันฝรั่งกลายเป็นอาหารหลักและแหล่งพลังงานหลักของชนเผ่าเปรูโบราณเมื่อถึงยุคล่าอาณานิคม เชื่อว่าชาวสเปนและอังกฤษนำมันฝรั่งกลับประเทศไปด้วยเมื่อปี 1570 แต่คนที่นั่นก็ใช้เวลานานเป็น 100 ปีที่จะยอมรับมันฝรั่งจนกลายเป็นอาหารจานหลักและเริ่มเพาะปลูกกัน ซึ่งสิ่งนี้เองที่ช่วยลดสภาวะการขาดแคลนอาหารในศตวรรษที่ 17-18 แม้ว่ามันฝรั่งจะเริ่มแพร่ขยายออกนอกเทือกเขาแอนดีสแค่ 4 ศตวรรษ แต่ปัจจุบันก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการปรุงอาหารเกือบทั่วโลกดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.