• Bless Wish

Ranakpur Jain temple@India


Ranakpur Jain temple

วัดแห่งนี้ เป็นวัดในศาสนาเชน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Ranakpur รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย วัด Ranakpur ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในศาสนาเชน และมีอายุกว่า 500 ปีแล้ว
ตัววัดถูกสร้างด้วยหินอ่อน มีโดมและป้อมปราการอยู่รอบบริเวณ เสาหินอ่อนถูกแกะสลักอย่างประณีตสวยงาม สถาปนิกผู้ดูแลโครงการคือ Deepaka วัดได้รับการปรับปรุ่งใหญ่เป็นระยะๆโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายๆครอบครัวที่นับถือและศรัทราในศาสนาเชน
ดู 19 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.