• Bless Wish

พิพิธภัณฑ์ "Rudana"@Bali


พิพิธภัณฑ์ "Rudana"

Museum Rudana หรือ Rudana Art Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะใน Peliatan, Gianyar , บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ถูกสร้างขึ้นโดย "Nyoman Rudana" ตามแนวคิดที่ว่า "Bali humanist philosophy of Tri Hita Karana" ที่ซึ่งงานศิลปะมีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพของประชาชน
อาคารพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ 2.5 เอเคอร์ สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบบาหลีและสิ่งประดิษฐ์ทางปรัชญา โดยผู้ออกแบบก็คือ "Nyoman Rudana"
Museum Rudana จัดแสดงผลงานศิลปะและประติมากรรมมากกว่า 400 ชิ้นที่จัดทำโดยศิลปินชาวอินโดนีเซียหลายคน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานของศิลปินต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในบาหลีอีกด้วยค่ะนิทรรศการปกติจัดขึ้นปีละหลายครั้งโดยงานที่ใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นการฉลองครบรอบนั้นเองPhoto by rian_timadar : Ig
Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.