• Bless Wish

Sacred Valley หุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งอินคา @Peru

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 16หุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งอินคาหรือหุบเขาอูรูบัมบา (Urubamba) ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาแอนดีสของประเทศเปรู อยู่ใกล้กับเมืองกุสโก เมืองหลวงของอาณาจักรอินคาในอดีต ซึ่งชาวอินคาเชื่อว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นจุดเชื่อมต่อกับทางช้างเผือก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนหุบเขาแห่งนี้กว่าล้านคน เพื่อมาชมมาชูปิกชูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและโบราณสถานอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
หุบเขาแห่งนี้ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำอูรูบัมบาระหว่างเมืองปิแซค (Pisac) และมาชูปิกชูระยะทางยาว 100 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าวโพดที่สำคัญของอาณาจักรอินคา นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่นำเข้าสินค้าจากเขตร้อน เช่น ใบโคคาและพริกไปยังเมืองกุสโกแรกเริ่มชาวอินคาอาศัยอยู่บริเวณเมืองกุสโก แล้วก็ค่อยๆขยายเมืองเข้าปกครองชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ใกล้กับหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวอินคารู้สึกสนใจในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ก็คือ บริเวณนี้เป็นที่ต่ำ มีอากาศอบอุ่นมากกว่าพื้นที่อื่นๆโดยรอบ ทำให้ข้าวโพดเติบโตได้ดี ซึ่งข้าวโพดเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับชาวอินคา โดยเฉพาะในการทำเครื่องดื่มข้าวโพดหมัก ที่เรียกว่า chicha
ก่อนหน้าที่ชาวอินคาจะอยู่อาศัยในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ก็มีอารยธรรม Chanapata มาอยู่ตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสตศักราชแล้ว เพราะบริเวณนี้มีดินที่ดีเหมาะแก่การเพาะปลูก ต่อมาอารยธรรม Qotacalla ก็มาอาศัยอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ตั้งแต่ปี 500-900 หลังจากนั้นก็เป็นอารยธรรม Killke ตั้งแต่ปี 900-1420 ตั้งแต่นั้นชาวอินคาก็ปกครองยาวจนถึงยุคอาณานิคมสเปนดู 55 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.