• Bless Wish

Seoraksan National Park อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน @Koreaอุทยานแห่งชาติซอรัคซานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกกลางของคาบสมุทรเกาหลี มีพื้นที่ประมาณ 163.6 ตารางกิโลเมตร มียอดเขาสูงกว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลหลายแห่ง และรายล้อมด้วยพืชและสัตว์มากมาย
ภายในอุทยานมีพืชประมาณ 1,013 ชนิด โดยเป็นพืชมีท่อลำเลียงถึง 822 ชนิด ทางใต้ของเทือกเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นสน ส่วนทางเหนือเป็นต้นโอ๊คและไม้ผลัดใบอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีก 1,562 ชนิด มีสัตว์พื้นเมืองหลายชนิด เช่น หมีดำ นาก กระรอกบินไซบีเรีย เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน รวมทั้งสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดด้วย
นอกจากกิจกรรมชมนกชมไม้ ปีนเขาแล้ว ในอุทยานยังมีวัดชินฮึงซา (Sinheungsa) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปเยี่ยมเยือนได้ เราจะได้เจอกับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก นักท่องเที่ยวจะมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.