• Bless Wish

St. Augustine Light Station@America


St. Augustine Light Station

ประภาคารเซนต์ออกัสติน ตั้งอยู่ที่รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนั้นประภาคารตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะ Anastasia ประภารคานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1871 - 1874 เป็นประภาคารแห่งที่สองของเซนต์ออกัสติน
ปัจจุบันประภาคารเป็นส่วนหนึ่งของ St. Augustine Lighthouse & Maritime Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่ไม่หวังผลกำไร พิพิธภัณฑ์ประภาคารเซนต์ออกัสตินและการเดินเรือมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประวัติศาสตร์การเดินเรือในท้องถิ่นรักษาเรื่องราวของท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมทุกๆวัน โดยเฉลี่ยมีผู้คนเข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ปีละกว่า 200,000 คนดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.