• Bless Wish

The Palisades(Hudson River)@


Photo by Waywuwei
The Palisades (Hudson River)

Palisades หรือที่เรียกว่า New Jersey Palisades เป็นแนวหน้าผาสูงชันไปทางด้านตะวันตกของแม่น้ำฮัตสันตอนล่าง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และ Southeastern New York ประเทศสหรัฐอเมริกา


Photo by Steve Guttman NYC

Photo by Augie Ray

หน้าผาทอดตัวยาวไปทางทิศเหนือจากนิวเจอร์ซีย์ซิตี้ประมาณ 20 ไมล์

The Palisades เป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางธรณีวิทยาที่มีความน่าทึงอย่างมาก เป็นหน้าผาหินบะซอลต์ที่เกิดขึ้นมื่อ 200 ล้านปีก่อน ในช่วงปลายยุค Triassic


Photo by Augie Ray

Photo by Waywuwei

Photo by Steve Guttman NYC

Photo by Augie Rayดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.