• Bless Wish

Toucan นกทูแคนสีปากสดใส

อัพเดตเมื่อ: 18 ก.ย. 2019นกทูแคน (Toucans) อยู่ในวงศ์ Ramphastidae มีขนาดตั้งแต่ 29 - 63 เซนติเมตร ลำตัวสั้น หางกลมและมีความยาวหลากหลายขนาด คอสั้นและหนา ปีกเล็กเนื่องจากระยะบินแต่ละครั้งไม่ได้ไกลมาก มีขาค่อนข้างสั้นแต่แข็งแรง ไม่มีการแสดงสีสันที่บ่งบอกเพศ จงอยปากมีสีสดและมีขนาดใหญ่ บางสปีชีส์ปาก

ยาวกว่าลำตัวอีก


มีถิ่นกำเนิดในทางใต้ของเม็กซิโก อเมริกากลาง ไปจนถึงอเมริกาใต้ พบมากในบราซิล โบลิเวีย เปรู ปารากวัยและภาคเหนือของอาร์เจนตินา ส่วนมากอาศัยบริเวณพื้นที่ราบเขตร้อน มีบางสปีชีส์ที่อาศัยบนที่สูงในเทือกเขาแอนดีส


นกทูแคนเป็นสัตว์กินผลไม้ แต่บางครั้งก็กินพวกแมลง นกตัวเล็ก และกิ้งก่าตัวเล็กด้วย บางครั้งเราอาจเห็นนกทูแคนปล้นรังนกขนาดเล็ก ขโมยไข่และลูกนก แต่เราก็ยังจัดให้อยู่ในกลุ่มกินผลไม้ เนื่องจากนกทูแคนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ เป็นผู้กินผลไม้และกระจายเมล็ดพันธุ์

ดู 0 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.