• Bless Wish

Vilcabamba บิลกาบัมบา @Peru


Photograph : Carlos

บิลกาบัมบา เมืองที่หายสาปสูญแห่งอินคา ตั้งอยู่ในเมือง Vilcabamba จังหวัด La Convención แคว้นกุสโก ประเทศเปรู ที่ตั้งของเมืองเข้าถึงค่อนข้างยากลำบาก ตั้งอยู่บนเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาแอนดีส ซึ่งเป็นทางลงเขาไปสู่แม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำอะเมซอน มีลักษณะภูมิประเทศหลายแบบทั้งภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ป่าไม้ แม่น้ำที่ไหลลงหุบเหลวลึก จึงเป็นที่หลบภัยได้ดี


Photograph : Carlos

ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของเมืองอินคาใหม่ (Neo-Inca State) ตั้งแต่ปี 1539-1572 ซึ่งเป็นที่หลบภัยของชาวอินคา ก่อนจะพ่ายแพ้ให้สเปนและล่มสลายในปี 1572 หลังจากนั้นเมืองบิลกาบัมบาก็ถูกทิ้งร้างและหลงลืมไป ต่อมาในปี 1911 Hiram Bingham นักสำรวจได้มาพบเมืองนี้เข้า ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า Espiritu Pampa


Photograph : Carlos

ในปี 1964 Gene Savoy ได้ระบุว่าเมือง Espiritu Pampa ก็คือเมืองบิลกาบัมบาในเรื่องเล่านั่นเอง ซึ่งการสันนิษฐานนี้ได้รับการยอมรับจากนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีอย่างแพร่หลาย

ในปี 2010 ค้นพบสิ่งของของวัฒนธรรมวาริ (Wari) ในเมืองบิลกาบัมบา ซึ่งคาดว่าเมืองนี้น่าจะเคยเป็นเมืองของชาววาริมาก่อนประมาณช่วงปี 700 และถูกทิ้งร้างไปนาน จนกลายมาเป็นเมืองอินคาอีกครั้งในปี 1539


Photograph : Carlos

Photograph : Carlos


Photograph :

Carlos


ดู 38 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.