• Bless Wish

Virupaksha Temple@India


Photo by sanchantr
Virupaksha Temple

วัดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอนุสาวรีย์ที่ Hampi ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก Virupaksha Temple ตั้งอยู่ที่ Hampi ในเขต Ballari ของ Karnataka ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่ Virupaksha ( พระอิศวร )

วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นโดย Lakkan Dandesha ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่า nayaka ภายใต้การปกครองของเทพ Deva Raya II หรือที่รู้จักกันในนาม Prauda Deva Raya ของจักรวรรดิ Vijayanagara วิหาร Virupaksha เป็นศูนย์กลางหลักของการแสวงบุญที่ Hampi และได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตลอดหลายศตวรรษ วิหารนั้นล้อมรอบไปด้วยซากปรักหักพักมากมาย และยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากจนถึงปัจจุบัน


Photo by sanchantr

Photo by sanchantr

ดู 2 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.