• Bless Wish

Vizcaya Museum and Gardens@MiamiVizcaya Museum and Gardens

พิพิภัณฑ์และสวน Vizcaya ก่อนหน้านี้มีชื่อเรียกว่า Villa Vizcaya เป็นอดีตบ้านพักตากอากาศของนักธุรกิจ James Deering ตั้อยู่ที่ South Miami Avenue, Miami รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนั้น Miami-Dade County เป็นเจ้าของVizcaya ในฐานะ Museum and Gardens

Vizcaya นั้นมีพื้นที่ประมาณ 180 เอเคอร์ James Deering เขาเป็นนักอนุรักษ์ เขาจึงได้พัฒนาที่ดินตามแนวชายฝั่งเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่า เขาเริ่มสร้าง Vizcaya ในปี 1912 โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ James Deering ใช้ Vizcaya เป็นที่พักในช่วงฤดุหนาวตั้งแต่ปี 1916 จนกระทั้งเขาเสียชีวิตลงในปี 1925


ดู 2 ครั้ง

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

  • logo b
  • Peru & Mexico Center
  • Let's Go Indo & India
  • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.