ยอกยาการ์ตา เที่ยวจุใจ 4D3N JAN-DEC20

SKU: BWBW100301

คาลีอาเดม - ภูเขาไฟเมราปี – พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำตามันซารี – ตลาดนก – ผ้าบาติก - ป่าสน – บ้านฮอบบิท – วัดเปลาสัน– วัดสัมพิส่าหรี – วัดกะลาสัน - ยอกยาการ์ตา 
 
ระยะเวลาท่องเที่ยว : 4 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง: ม.ค.-ธ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 11,999  บาท
 

ลดราคา ประชดโควิด !!

 • ลดราคาท่านละ 1,000 บาท
 • จองครบ 5 ท่าน ลดเพิ่มอีก 500 บาท
 • จองโปรนี้ง่ายๆ แค่ 1,000 บาท
 • จองได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 2563
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - ธ.ค. 2564

 

เงื่อนสำหรับโปรนี้

 • มัดจำเพียง 1,000 บาท
 • จ่ายเงินส่วนที่เหลือ พร้อมจองวันเดินทาง ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการตามจริง


รายละเอียดเพิ่มเติม PDF

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยอกยาการ์ตา  

  • เดินทางถึงสนามบินยอกยาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย   ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ หลังจากนั้น นำท่านไป Check in โรงแรม
  • นำท่าน Check in   Fave Kusumaneg 3*  หรือเทียบเท่า

  วันที่ 2 คาลีอาเดม - ภูเขาไฟเมราปี – พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำตามันซารี – ตลาดนก – ผ้าบาติก

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินทางไปยัง คาลีอาเดม (Kaliadem) เพื่อไปเที่ยวชมหมู่บ้านแถบภูเขาไฟเมราปี (Merapi Volcano) ใกล้ๆเขา ชมพิพิธภัณฑ์เมราปี (Merapi Lava museum) และเยี่ยมชมหมู่บ้านที่ถูกทำลายตอนภูเขาไฟปะทุเมื่อปี 2010
  • เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • หลังจากนั้น นำท่านเที่ยวชมเมืองยอกยาการ์ตา  เยี่ยมชมพระราชวังสุลต่าน Sultan's Palace, พระราชวังน้ำตามันซารี (Taman Sari) หรือ Water Castle (วังอาบน้ำของสุลต่าน) หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ช้อปปิ้ง  ตลาดนก Bird market, ธุรกิจครัวเรือนผ้าบาติก และย่านโกตาเงเด (Kotagede) มีช่างทำเครื่องเงินเก่งๆ
  • ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
  • ได้เวลาอันสมควรท่านไปส่งโรงแรม
  • Hotel   Fave Kusumaneg 3*  หรือเทียบเท่า

  วันที่ 3 ป่าสน – บ้านฮอบบิท –  วัดเปลาสัน– วัดสัมพิส่าหรี – วัดกะลาสัน 

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเพลิดเพลินกับป่าสน Hutan Pinus Becici ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐ บารัค โอบามา เคยมาเยี่ยมเยือนที่นี่  หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมบ้านฮอบบิท (Hobbit house) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์/หนังสือเรื่อง The Lord of the Rings
  • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • นำท่านเยี่ยมชมวัดเปลาสัน (Plaosan), วัดสัมพิส่าหรี (Sambisari) และวัดที่เก่าแก่ที่สุด วัดกะลาสัน (Kalasan)
  • ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านไปส่งโรงแรม
  • Hotel   Fave Kusumaneg 3*  หรือเทียบเท่า

  วันที่ 4 ยอกยาการ์ตา – ช้อปปิ้งตลาดมาลิโอโบโร – สนามบิน

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านไปช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ ตลาดมาลิโอโบโร (Malioboro) ท่านสามารถเลือกช้อปสินค้าหลากหลายอย่าง เช่น  กระเป๋า Dowa, ขนมเปี้ยะพื้นเมือง, ฯลฯ
  • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินยอกยาการ์ตา
฿11,999.00 ราคาปกติ
฿10,999.00ราคาขายลด

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.