Explore Jakarta Bandung 5D4N JAN-DEC20

Explore Jakarta Bandung 5D4N JAN-DEC20

SKU: BWBW161001

จาการ์ตา - โกตาตัว - ตามัน มินิ อินโดนีเซีย อินดาห์ - บันดุง - อาคารเมอร์เดก้า - ถนนบรากา - Gedung Sate – ถนนเรียว - ภูเขาไฟแทงกูบัน ปาราฮู - Lembang farm house
 
ระยะเวลาท่องเที่ยว : 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง: ม.ค.-ธ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 17,988 บาท
 

ลดราคา ประชดโควิด !!

 • ลดราคาท่านละ 1,000 บาท
 • จองครบ 5 ท่าน ลดเพิ่มอีก 500 บาท
 • จองโปรนี้ง่ายๆ แค่ 1,000 บาท
 • จองได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 2563
 • เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - ธ.ค. 2564

 

เงื่อนสำหรับโปรนี้

 • มัดจำเพียง 1,000 บาท
 • จ่ายเงินส่วนที่เหลือ พร้อมจองวันเดินทาง ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการตามจริง


รายละเอียดเพิ่มเติม PDF

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จาการ์ตา

  • เดินทางถึงสนามบินซูการ์โนฮัตตา เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ไกด์ท้องถิ่นรอรับคณะ
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม
  • พักที่ โรงแรม Orchardz Industri (3*) หรือ โรงแรม Swissbell Mangga Besar (4*) และหรือเทียบเท่า

  วันที่ 2 โกตาตัว - ตามัน มินิ อินโดนีเซีย อินดาห์

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  • นำท่านเยี่ยมชมโกตาตัว (Kota Tua) เป็นย่านเมืองเก่าของจาการ์ตา หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Old Batavia (ปัตตาเวียเก่า) เป็นเมืองสไตล์ดัทช์จากศตวรรษที่ 17 เมื่อที่นี่กลายเป็นเมืองท่าของเอเชียในการทำการค้าเครื่องเทศ ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม เช่น สถานีรถไฟจาการ์ตา โกตา ท่าเรือเก่าแก่ซุนดา เกลาปา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และอาคารอื่นๆจากยุคล่าอาณานิคม
  • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • นำท่านเดินทางสู่ตามัน มินิ อินโดนีเซีย อินดาห์ (Taman Mini Indonesia Indah หรือ Miniature park) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนเผ่าต่างๆของอินโดนีเซีย โดยมีทั้งบ้านเรือน เครื่องนุ่งห่ม ศิลปะ ประเพณี และการแสดงจาก 33 จังหวัดทั่วอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีทะเลสาบเล็กๆ สวนกล้วยไม้ และสวนนก ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจด้วย
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • พักที่ โรงแรม Orchardz Industri (3*) หรือ โรงแรม Swissbell Mangga Besar (4*) และหรือเทียบเท่า

  วันที่ 3 บันดุง - อาคารเมอร์เดก้า - ถนนบรากา - Gedung Sate – ถนนเรียว

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่เมืองบันดุง (Bandung) เป็นเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันตก นับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 768 เมตร โดยปกติจึงมีสภาพอากาศเย็นกว่าเมืองอื่นๆ ส่วนใหญ่ของอินโดนีเซีย เมืองนี้อยู่ในเขตแม่น้ำ ล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ มีลักษณะทางภูมิประเทศที่มีระบบป้องกันตัวโดยธรรมชาติเป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุผลหลักที่เคยได้มีการย้ายเมืองเอกจากปัตตาเวียมายังบันดุง
  • นำท่านเยี่ยมชมอาคารเมอร์เดก้า (Gedung Merdeka) เป็นอาคารมีสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโคอยู่บนถนนเอเชีย-แอฟริกา (Asia-Afrika) ครั้งหนึ่งในปี 1955 มีการจัดงานประชุมเอเชีย-แอฟริกาขึ้นที่นี่ หลังจากนั้นก็มีการจัดงานประชุมอิสลามเอเชีย-แอฟริกา และในเดือนมีนาคม ปี 1980 ครบรอบ 25 ปีการประชุมเอเชีย-แอฟริกา ตั้งแต่นั้นมาที่นี่ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของและรูปภาพเกี่ยวกับงานประชุม
  • หลังจากนั้นนำท่านชมถนนบรากา (Jalan Braga) เป็นซอยเล็กๆใจกลางเมืองบันดุง เป็นถนนคนเดินมาตั้งแต่ปี 1920s มีทั้งคาเฟ่ ร้านบูติก ร้านอาหารที่เต็มไปด้วยชาวยุโรปทั้งถนน ถึงขนาดมีชื่อเล่นว่า เมืองปารีสแห่งชวา หลังจากนั้นนำท่านชม Gedung Sate อาคารสาธารณะที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวดัตช์ ออกมาสไตล์นีโอคลาสสิค เพื่อการบริหารของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ด้านการขนส่ง งานสาธารณะ และการจัดการน้ำ ปัจจุบันเป็นสถานที่ราชการในจังหวัดชวาตะวันตก รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย 
  • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ถนนเรียว (Jalan Riau) ย่านช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้าน Outlet มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • พักที่ โรงแรม Sukajadi (3*) หรือ โรงแรม De Java (4*) และหรือเทียบเท่า

  วันที่ 4 ภูเขาไฟแทงกูบัน ปาราฮู - Lembang farm house - ตลาดน้ำเล็มบัง - Jalan Setiabudi - Cihampelas Jeans centre

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำท่านเยี่ยมชมภูเขาไฟแทงกูบัน ปาราฮู (Tangkuban Perahu crater) เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในชวาตะวันตก มีความสูง 2,084 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นภูเขาไฟที่มีพลัง มีรูปร่างคล้ายเรือควํ่า บางครั้งมีความร้อนและกลุ่มควันแผ่ออกมาพร้อมกับกลิ่นกำมะถัน พื้นที่ภูเขาไฟแห่งนี้มีปากปล่อง 4 แห่งคือ Ratu Crater, Upas Crater, Baru Crater และ Domas Crater
  • นำท่านเยี่ยมชมบ้านฮอบบิท (Lembang farm house) เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพพร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึก นอกจากนี้ยังสามารถเช่าเครื่องแต่งกายแบบชาวดัตช์ หลังจากนั้นนำท่านชมตลาดน้ำเล็มบัง (Lembang floating market) คล้ายๆกับตลาดน้ำในประเทศไทย พ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่บนเรือที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางตลาด
  • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • นำท่านเข้าสู่ Jalan Setiabudi และ Cihampelas Jeans centre แหล่งช้อปปิ้ง ยีนส์ เสื้อยืด และเสื้อผ้าราคาถูกจากโรงงาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
  • พักที่ โรงแรม Sukajadi (3*) หรือ โรงแรม De Java (4*) หรือเทียบเท่า

  วันที่ 5 อิสระตามอัธยาศัย – สนามบินบันดุง

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • อิสระตามอัธยาศัย
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินบันดุง
฿17,988.00 ราคาปกติ
฿16,988.00ราคาขายลด

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.