มหัศจรรย์เปรู 2020-2021 7D6N

มหัศจรรย์เปรู 2020-2021 7D6N

SKU: BWBW250402

พิพิธภัณฑ์ Archaeological Larco Herrer – วิหารแห่งสุริยะเทพ – ตัมโบะมาไช – อูรูบัมบา – หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของอินคา – วิหารโอลันเททัมโบ – มาชูปิกชู

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 7 วัน 6 คืน

กำหนดการเดินทาง: มิ.ย.62 - ธ.ค.63
ราคาเริ่มต้น 129,888 บาท

 

ลดราคา ประชดโควิด !!

 1. ลดราคาท่านละ 10,000 บาท
 2. จองครบ 6 ท่าน ลดเพิ่มอีก 20,000 บาท
 3. จองโปรนี้ง่ายๆ แค่ 1,000 บาท
 4. จองได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ต.ค. 2563
 5. เดินทางตั้งแต่ วันนี้ - ธ.ค. 2564
   

เงื่อนสำหรับโปรนี้

 1. จองโปรนี้ 1,000 บาท
 2. จ่ายมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ พร้อมจองวันเดินทางภายใน 60 วันก่อนเดินทาง
 3. จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
 4. หากยกเลิกการเดินทาง 45 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการตามจริง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF

 • DAY 1 สนามบิน เมืองลิมา ประเทศเปรู

  • เดินทางสนามบินนานาชาติ Jorge Chavez International Airport เมืองลิมา ประเทศเปรู จากนั้นนำคณะผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 
  • ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
  • นำคณะเข้าที่พัก SAN AGUSTIN EXCLUSIVE หรือเทียบเท่า

  DAY 2 เมืองลิมา – City Tour – พิพิธภัณฑ์ Archaeological Larco Herrera – ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองอินเดียแดง

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำคณะชมเมืองลิมา เที่ยวกรุงลิมา (Lima) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเปรู ศูนย์กลางการขนส่ง การเงิน อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ลิมาตั้งขึ้นโดยฟรันซิสโก ปี ซาร์โร ผู้พิชิตชาวสเปน ในปี ค.ศ. 1535 โดยให้ชื่อว่า นครแห่งกษัตริย์ (City of Kings) ลิมา เป็นเมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรูและนครหลวงที่สำคัญที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศเปรูมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอเมริกาใต้ และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำอเมซอน เป็นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์ ชนพื้นเมืองเชื้อสายสเปนผสมกับอินเดียนแดง,อัฟริกา, จีน, และญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งรกราก นำวัฒนธรรมมาเผยแพร่อย่างลึกซึ้ง นำคณะเข้าสู่ศูนย์กลางประวัติศาสตร์เมืองลิมา" (Historic Centre of Lima) ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลิมาประกอบไปด้วยเหล่าอาคาร รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญหลายแห่ง ซึ่งต่อมาได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี 1988 นำคณะชมความสวยงามของจัตุรัสกลางเมืองของลิมา พลาซ่า มายอร์ (Main Square Of  Lima The Plaza Mayor) ซึ่งเป็นจัตุรัสเก่าแก่จุดกำเนิดของเมือง รอบจัตุรัสนั้นเรียงรายไปด้วยเหล่าอาคารที่มีสำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, วังอาร์คบิชอป (Archbishop Palace), วิหารแห่งลิมา (Lima Cathedral) วิหารคาทอลิกที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งสเปนเข้ามายึดครอง, ศาลาเทศบาลเมือง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม 
  • กลางวัน อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
  • บ่าย นำคณะเข้าเยี่ยมชม Archaeological Larco Herrera Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ pre-Columbian  ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2469 จัดแสดงแกลเลอรี่ตามลำดับเหตุการณ์ที่น่าทึ่ง  ให้ภาพรวมที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน 3,000 ปี   ของการพัฒนาประวัติศาสตร์เปรูอันหอมกรุ่น   ตั้งอยู่ในคฤหาสน์รองที่มีเอกลักษณ์ของศตวรรษที่ 18 ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงพีระมิด pre-Columbian ศตวรรษที่ 7 และล้อมรอบด้วยสวนสวยงาม พิพิธภัณฑ์มีคอลเลกชันทองและเงินที่ดีที่สุดจากเปรูโบราณและคอลเลกชันทางโบราณคดีที่มีชื่อเสียง สำหรับประสบการณ์ที่น่าจดจำ Larco เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์เพียงไม่กี่แห่งในโลก   ที่ผู้เข้าชมยังสามารถเลือกที่จะเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บด้วยวัตถุทางโบราณคดีที่จำแนกได้ 45,000 ตำแหน่ง ผลงานชิ้นเอกของมันถือเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะ pre-Columbian ทั่วโลกหลังจากได้รับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก คณะสามารถเลือกชมตามส่วนต่างๆที่จัดแสดง เช่น หอศิลป์เซรามิค ,หอศิลป์วัฒนธรรม ,แกลเลอรีเร้าอารมณ์ ,หอศิลป์ทองและอัญมณี ,หอศิลป์ Lithic ,แกลลอรี่โลหะ ,Storage Gallery ,สิ่งทอ Gallery ,ห้องนิรภัยของห้องนิรภัย และอื่นๆ
  • จากนั้นนำคณะเยี่ยมชม ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองอินเดียน Indian Market ในย่านมิราฟลอเรสที่เป็นตลาดขายของพื้นเมืองแบบเปรูแท้ เชิญคณะสนุกสนามกับการช้อปปิ้ง 
  • ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
  • นำคณะเข้าที่พัก SAN AGUSTIN EXCLUSIVE หรือเทียบเท่า

  DAY 3 ลิมา  – คุสโก – Main Square – วิหารแห่งสุริยะเทพ – ตัมโบะมาไช

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้นนำคณะไปสนามบิน เที่ยวบินที่ 
  • เหินฟ้ามุ่งสู่เมืองคุสโก
  • เดินทางถึงสนามคุสโก 
  • นำคณะเข้าที่พัก เพื่อทำการพักผ่อนปรับสภาพร่างกาย เนื่องจากระดับความสูงของเมือง
  • กลางวัน อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
  • บ่าย หลังจากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชม Main Square ซึ่งเป็นใจกลางเมืองอันทรงเสน่ห์ของ Cusco ทางคณะจะได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ผสมผสานกับวัฒนธรรม Quechua อย่างกลมกลืน  ประชากรส่วนมากในเมืองนี้เป็นชาวพื้นเมือง และขณะเดินไปตามถนนกรวดในเมืองทางคณะจะได้เห็นเครื่องแต่งกายและงานหัตถกรรมสีสันสดใสของชาวเมืองนี้ แนะนำให้เดินเท้าเป็นวิธีการสำรวจย่านเล็กๆ ของเมืองนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งระหว่างทางคณะจะได้เห็นคุณผู้ชายจับกลุ่มเล่นซาโปซึ่งเป็นเกมทอยเหรียญแบบดั้งเดิมผ่านหน้าต่างหรือบาร์และคาเฟ่ที่มีอยู่มากมายใน Cusco
  • หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชม The Sun Temple หรือ วิหารแห่งสุริยา ของชาวอินคา ซึ่งเดิมเรียกว่า อินติคันชา (Inti Kancha) หรือวิหารทองคำ ที่ชาวอินคาใช้บวงสรวงสุริยะเทพ ว่ากันว่าในยุคอินคานั้น โครงสร้างหินขนาดใหญ่ ที่ทำเป็นห้อง ๆ เหล่านี้ฉาบทาไปด้วยทองคำล้วน ๆ 
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง Tambomachay (ตัมโบะมาไช) เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ของชนชั้นสูงอินคา มีสิ่งปลูกสร้างที่วิจิตรพิศดารเป็นสถานที่อาบน้ำแร่ แสดงให้เห็นว่า ชาวอินคา มีอารยธรรมขั้นสูงมาก
  • ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
  • นำคณะเข้าที่พัก SAN AGUSTIN PLAZA หรือเทียบเท่า

  DAY 4 คุสโก  – อูรูบัมบา – หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของอินคา – โมราย – เหมืองเกลือ

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง The Sacred Valley of the Inkas หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของอินคา หรือหุบเขาอูรูรัมบา (Urubamba) ตั้งอยู่ในหุบเขาของเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู ใกล้ ๆ กับเมืองคุสโก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอินคาในอดีต มีพื้นที่ครอบคลุมราว 60 กิโลเมตร ขนานไปกับแม่น้ำอูรูบัมบา (Urubamba River) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แม่น้ำวิลคาโนต้า (Vilcanota) หรือ วิลคามายู (Wilcamayu) ซึ่งมีความหมายว่า “แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์”
  • กลางวัน อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
  • บ่าย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง Moray (โมราย) เป็นอีกซากปรักหักพังหนึ่งของชาวอินคา ลักษณะเป็นที่ดินขั้นบันไดแบบกลมๆ สำหรับสาเหตุที่สร้างยังไม่เป็นที่แน่ชัดนัก คาดว่าน่าจะเป็นที่สำหรับทดลองเกษตรกรรม นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินเข้าไปในบริเวณกลมๆได้ ต้องเดินอยู่แต่รอบๆเท่านั้น 
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง The Salt Mines of Maras (เหมืองเกลือโบราณ) ความลับการอยู่รอดของอาณาจักรที่มีคนกว่า 1 ล้านคน ห่างไกลทะเล กลางเทือกเขาแอนดีส แหล่งเกลือแร่สำคัญในการประกอบอาหารมาแต่ครั้งโบราณจนปัจจุบัน บ่อเกลือสีขาวนับร้อยๆบ่อ ท่ามกลางหุบเขาสูงชันของเทือกเขาแอนดีส
  • ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
  • นำคณะเข้าที่พัก SONESTA POSADA DELINCA YUCAY หรือเทียบเท่า

  DAY 5 อูรูบัมบา – ปิแซค – วิหารโอลันเททัมโบ – นั่งรถไฟสายที่สวยที่สุดในโลก – หมู่บ้านอควาส์ กาเลียนเต้ส์ 

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง PISAC (ปิแซค) หมู่บ้านชาวอินเดียน ชมซากเมืองโบราณและ ตลาดปิแซค ตลาดสุดสัปดาห์ที่มีเสน่ห์และมีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันชาวอินเดียนจากต่างถิ่นยังคงมาแลกเปลี่ยนสินค้า กันที่นี่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาไม่แพง และชมเตาอบขนมปังแบบโบราณ “โฮร์โน่” (Horno) ที่ทำจากดินเหนียว
  • กลางวัน อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
  • บ่าย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง Temple of Ollantaytambo (วิหารโอลันเททัมโบ) วิหารโบราณในเส้นทางการค้าสู่ผืนป่าอเมซอนที่ยังหลงเหลือซากเมืองและอาคารที่ยิ่งใหญ่ของชาวอินคา
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟ (นั่งรถไฟสายที่สวยที่สุดในโลก) เพื่อเดินทางไปยังเมือง Aguas Calientes Village(หมู่บ้านอควาส์ กาเลียนเต้ส์) เมืองหน้าด่านของ Machu Picchu 
  • ค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
  • นำคณะเข้าที่พัก HATUN INTI BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า

  DAY 6 หมู่บ้านอควาส์ กาเลียนเต้ส์  –Machu Picchu – นั่งรถไฟสายที่สวยที่สุดในโลก – คุสโก

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • นำคณะเดินทางไปยัง Machu Picchu (มาชูปิกชู) ได้รับการโหวตให้เป็น New 7 Wonders of the World และได้จัดอันดับแลนด์มาร์กที่สำคัญที่สุดในโลก ทั้งความยิ่งใหญ่ และความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณของชาวอินคา มาชูปิกชู เมืองสาบสูญแห่งอินคา นครกลางฟ้าแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู เนื้อที่ประมาณ 13 ตร.กม. ของหุบเขาอุรุบัมบ้า ที่ความสูง 2,430 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นอาณาจักรที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ถูกทิ้งร้างเอาไว้และถูกปกคลุมอยู่ด้วยป่าดงดิบนานนับศตวรรษ นักผจญภัยชาวอเมริกัน ฮีราม บิงแฮม ได้ถูกพาไปหามันในปี ค.ศ.1911 โดยเด็กหนุ่มท้องถิ่นวัยเพียง 10 ขวบ ปัจจุบันเชื่อกันว่า ที่นี่เป็นที่พักผ่อนของชนชั้นสูงชาวอินคา คาดว่าสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1450 โดยจักรพรรดิปาชากูตีของชาวอินคา มาชูปิกชู ถูกปล่อยทิ้งไว้นับร้อยปี เพราะชาวสเปนได้เข้ามาล่าอาณานิคม และฆ่าชาวเปรูและชาวอินคา เมืองอินคาเลยถูกปล่อยร้างไว้ จนกระทั่งฮีรามมาค้นพบ แล้วแพร่กระจายข่าวไปทั่วโลก
  • กลางวัน อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
  • บ่าย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับมายังเมืองคุสโก
  • ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอธยาศัย
  • นำคณะเข้าที่พัก SAN AGUSTIN PLAZA หรือเทียบเท่า

  DAY 7 คุสโก – ลิมา – ตลาดกลางลิมา – สนามบิน

  • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  • หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังสนามบินเพื่อไปยังเมือง Lima เที่ยวบินที่ 
  • กลางวัน อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
  • บ่าย หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปช้อปปิ้งที่ Mercado Central (ตลาดกลางลิมา) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ Av Abancay เพียงสองช่วงตึกจาก Plaza Bolivar และ Congress ใช้เวลาพักระหว่างทั้งตึกและทอดยาวไปตามพื้นที่กว้าง ที่นี่สามารถซื้ออะไรก็ได้ ภายในอาคารหลักจะพบตลาดอาหารที่มีผลไม้สด ผัก เนื้อจากกระต่ายไปจนถึงหนูตะเภาไปจนถึงสุกรทั้งปลาและอาหารทะเล ร้านขายของชำทุกชนิดและอาหารเล็ก ๆ ที่ 'Mamáหรือ' Jefe 'ปรุงง่าย แต่สดใหม่ และเมนูแสนอร่อย บริเวณรอบ ๆ อาคารมีร้านค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายร้อยแห่งที่ขาย เสื้อผ้า รองเท้า ห้องครัว และโต๊ะอาหาร หนังสือ ของเล่น ทุกอย่างที่คิดและแม้แต่สัตว์ที่มีชีวิต 
  • ตามเวลานัดหมาย  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
  • เหินฟ้าสู่กลับสู่ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
฿129,888.00 ราคาปกติ
฿119,888.00ราคาขายลด

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.