หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 2D1N BY QV OCT - MAR 21

หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค 2D1N BY QV OCT - MAR 21

SKU: USTBW140701

หลวงพระบาง - เวียงจันทน์


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 2 วัน 1 คืน
กำหนดการเดินทาง : ต.ค. - มี.ค. 64
ราคาเริ่มต้น  8,999   บาท
สายการบิน Lao Airlines (QV)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF 

 • วันแรก

  • 07.30 น.พบกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • 10.20 น.ออกเดินทางสู่ประเทศลาว เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่ QV634
  • เครื่อง ATR 70 ที่นั่งมาตรฐาน ความปลอดภัยสูง พร้อมการบริการอาหารบนเครื่อง
  • อาหารกลางวันพื้นเมืองแบบง่ายๆ “เฝ๋อน้ำหลวงพระบาง” ณ ร้านอาหารท้องถิ่นแบบชาวหลวงพระบาง
  • เดินทางเข้าสู่ พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเซียงทอง - ยอดภูที่สูงที่สุดในเขตเมือง -  สักการะพระธาตุพูสี 
  • ค่ำนำท่านไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร บริเวณริมแม่น้ำโขง
  • เดินทางสู่บริเวณด้านหน้าตลาดมืดอิสระให้คุณได้เลือกซื้อสินค้า ลิ้มลองอาหารแบบคนท้องถิ่นในซอยถนนคนเดิน ตามรอย Anazing ของกินในหลวงพนะบาง
  • หลังอาหารค่ำพาท่านเข้าเช็คอินโรงแรม Saysamphanh Hotel ระดับ 3 ดาวมาตรฐานลาว หรือเทียบเท่า

  วันที่สอง

  • อาหารเช้า (บริการเป็น Set Box จัดทำโดยทางโรงแรม เพื่อให้ท่านนำติดตัวไปรับประทานที่สนามบิน)
  • 07.40 น.เดินทางมุ่งสู่สนามบินวัดไต (เวียงจันทน์) โดยสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่ QV112 บริการอาหารบนเครื่อง
  • เดินทางถึง สนามบินวัดไต - ดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (ภายนอก) - วัดธาตุหลวงเหนือ - วัดธาตุหลวงใต้ - นำท่านชมบ่อน้ำพญานาคหรือบ่อน้ำทิพย์
  • เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  • ผ่านชมอนุสาวรีย์ประตูชัย - พระธาตุดำ - เดินทางสู่ สนามบินวัดไต
  • 18.40 น.โดยสายการบิน Lao Airlines  เที่ยวบินที่ QV445 บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
  • 19.40 น.เดินทาง ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดิภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติมPDF 

   

฿8,999.00ราคา

Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.