Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่] 8D5N BY FEB-JUN20

SKU: ZTBW030103

พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - จุดพักซอลอัลพินน์ - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย

 

ระยะเวลาท่องเที่ยว : 8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง : ก.พ. - มิ.ย. 63
ราคาเริ่มต้น  49,999   บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันที่หนึ่งท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

  • 21.30 น.ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

  วันที่สองท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - ศาลาว่าการเมืองมิวนิก - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา  (-/-/D)     

  • 00.50 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG924 (เที่ยวบินตรง) 
  • ** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  • 06.45 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน 
  • นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) หรือในภาษาเยอรมันว่า มึนเชิน (Munchen) เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของ ประเทศเยอรมัน (Germany) และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ถือเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากเมืองเบอร์ลินและเมืองฮัมบวร์ค เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของทวีปยุโรป
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู (BMW Museum) สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน ผ่านทางนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งประวัติศาสตร์ของยวดยาน “BMW” มีทั้งเครื่องยนต์ สมัยก่อนยังใช้ม้าลากรถ จนเริ่มมีรถยนต์เมื่อปี ค.ศ. 1904 กระทั่งปี ค.ศ. 1920 จึงได้มีรถยนต์ใช้กันแพร่หลายแทนที่การใช้ม้าลากรถ ซึ่งในปีนี้เอง ที่รถยนต์ BMW ที่เก่าแก่ที่สุดในพิพิธภัณฑ์ ได้ถูกสร้างขึ้น พิพิธภัณฑ์ BMW ไม่ใช่มีเพียงแต่ รถยนต์ BMW จะเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ศิลปะการออกแบบ เครื่องยนต์ เทคโนโลยี โรงเรียนสอนขับรถยนต์พิพิธภัณฑ์ BMW อาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต์ คือสำนักงานใหญ่ ส่วนตึกที่มีลักษณะเป็นชามคือพิพิธภัณฑ์ ค่าก่อสร้างตึกทั้งหมดในโครงการ โดยประมาณ 9,500 ล้านบาท 
  • นำท่าน ผ่านชม สนามกีฬาอลิอันซ์ (Allianz Arena) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2005 เป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่รวมสิ่งก่อสร้างแล้ว 258 x 227 x 52 เมตร โดยใช้ทุนสร้างถึง 340 ล้านยูโร สเตเดียมแห่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนทีมเอฟซีบาเยิร์น มิวนิค เจ้าของโครงการนี้บอกว่าที่แห่งนี้ คือ ความฝันที่เป็นจริงสำหรับเขา ไม่ว่าจะเป็น โค้ช หรือ หุ้นส่วน ต่างก็ภูมิใจกับสถาปัตยกรรมของ Allianz Arena เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือ พื้นที่การใช้งาน และที่นี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความภูมิใจของคนสายเลือดเยอรมัน
  • นำท่าน เข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munchen) เป็นปราสาทเก่าแก่นับแต่ปี ค.ศ. 1385 ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยขึ้นอยู่กับผู้ปกครองบ้านเมือง ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1508-1918 นั้นเคยใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา ตลอดจนเป็นพระราชวังของบาวาเรียดุ๊ก ความงดงามของพระราชวังแห่งนี้ มีความผสมผสานของศิลปะหลายยุค เริ่มต้นที่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคบาโรกและยุคโรโคโคถึงยุคนีโอคลาสซิซิสซึ่ม เมื่อต้องถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีการปรับและสร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1945 ชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านสถาปัตยกรรม การก่อสร้างที่ทรงพลัง มีความแข็งแรง รูปแบบที่ยังคงความคลาสสิคในสายตาคนรุ่นใหม่ ภายในแบ่งออกเป็นสัดส่วน พระราชวังในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยของโบราณทรงคุณค่า น่าชม ศึกษา โรงละคร ฯลฯ โถงภาพบรรพบุรุษและบุคคลสำคัญทางการเมือง ความวิจิตรของห้องอยู่ที่ลวดลายบนเพดาน ฝาผนังที่เน้นสีทอง มีภาพสีของบุคคลสำคัญปรากฏอยู่ในกรอบสีทองรับกับลวดลายบนผนังและเพดาน สีทองตัดกับพื้นผนังสีขาว อีกทั้งลวดลายที่มีศิลปะอ่อนช้อย ดูงดงามตระการตา ห้องโถงเรอเนซองส์ ห้องนี้เป็นห้องสะสมงานประติมากรรมโบราณ เพดานที่โค้งครึ่งวงกลม โถงยาว ชวนให้เก็บภาพที่ระลึก เมื่อเข้าไปชมใกล้ๆ จะพบประติมากรรมติดกับส่วนของผนัง ยื่นออกมาบ้าง เป็นชั้น หลายระดับ มีจิตรกรรมบนเพดานเช่นกัน คอร์ทการ์เด้นรูม และห้องชาร์ล็อตต์ มีข้าวของเครื่องใช้ลักษณะห้องทำงาน รับแขก และห้องบรรทม เป็นของกษัตริย์องค์แรกของบาวาเรียแม็กซ์ 1 โจเซฟและครอบครัวของเขา อีกห้องที่น่าสนใจคือ ห้องที่ใช้ศิลปะเปลือกหอยในการสรรสร้างประติมากรรมต่างๆ บางชิ้นเหมือนศิลปะทางฝรั่งเอเชีย โรงละคร Cuvilliés ที่นี่เคยถูกทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่ มีความหรูหราและน่าตื่นตาด้วยสีแดงตัดทอง มีงานไม้แกะสลัก ประดับอยู่ ชั้นผู้ชมทั้งชั้นล่างชั้นบน ดูหรูหราตามระดับ ทั้งนี้ยังมีห้องอื่นๆ อีกมากมายรวมกว่า 130 ห้อง ล้วนแต่งดงามน่าชื่นชม ส่วนด้านนอกมีบริเวณสวนที่สวยงาม ทะเลสาบ งานประติมากรรม พื้นที่ที่แบ่งสัดส่วนต่างๆ ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ **
  • นำท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บน ถนนแม็กซิมิเลียน (Maximilianstrasse) เข้าสู่ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz Square) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทองบน เสามาเรียนเซาเลอ (Mariensaule) เป็นเสาสูงที่ตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณนักบุญเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ช่วยให้เมืองมิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน รวมถึง โอเปร่าเฮ้าซ์ (Opera House) และ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวนิก (Munich City Hall) ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำที่หอนาฬิกาประจำเมืองแห่งนี้ ผ่านชม มหาวิหารเฟราเอน (Cathedral Frauenkirche) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1468 เป็นทั้งมหาวิหารโกธิคและเป็นโบสถ์เมือง และยังเป็นที่ตั้งของหลุมศพเจ้าชายหลายองค์ในราชวงศ์บาวาเรียรวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารนี้ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า (Old Town) ใกล้กับจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่นี่ถูกทำลายและได้บูรณะใหม่ภายหลัง ทางใต้ของมหาวิหารมีหอคอยเรียกว่าหอคอยแห่งเฟราเอน (Frauenkirche) 
  • ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆน่ารักๆของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมัน ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย และเป็นที่ตั้งของ "ปราสาทนอยชวานสไตน์" และ "ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา" รายล้อมด้วยทะเลสาบถึง 5 แห่ง ถือเป็นอีกเมืองโรแมนติก ตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พัก ซึ่งแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากตัวตึกหรือบ้านช่องนั้นมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองเลยทีเดียว
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายแห่งเจ้าหญิงนิทรา สร้างขึ้นโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2’ แห่งรัฐบาวาเรีย ในสมัยนั้นประเทศเยอรมันยังไม่ได้รวมกันเป็นประเทศอย่างในปัจจุบัน เป็นรัฐเล็กๆต่างปกครองตนเอง มีกษัตริย์ของตัวเอง กษัตริย์ลุดวิกทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุเพียง 18 ชันษา เป็นกษัตริย์อารมณ์ศิลป์ สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกว่าจะสนใจปกครองบ้านเมือง ทรงนิยมสร้างปราสาท หลงไหลในตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับเทพ และชื่นชอบอุปรากรของริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) เป็นชีวิตจิตใจ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ไม่ไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน์ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเด่นมีสีเหลือง ตั้งอยู่บนเนินเขา มีชื่อว่า ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) ซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนโดยพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่สอง (Maximilian II) พระบิดาของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 นั่นเอง เจ้าชายลุดวิกในวัยเยาว์ทรงประทับอยู่ที่ปราสาทนี้อย่างมีความสุข จึงได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างปราสาทของพระองค์เองขึ้นบ้าง คือปราสาทนอยชวานสไตน์ กล่าวคือปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา คือปราสาทของผู้เป็นพ่อ ส่วนปราสาทนอยชวานสไตน์คือปราสาทของลูกนั่นเอง

  ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Alphotel Ettal Hotel, Fussen (Etta), Germany หรือเทียบเท่า

  วันที่สามเมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น ประเทศเยอรมัน - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน์ - ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (B/L/-)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ประเทศเยอรมัน (Germany) เป็นเมืองตากอากาศ ที่ตัวเมืองเต็มไปด้วยภาพวาดบนกำแพงและอาคาร บ้านเรือน สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ประกอบกับภูมิประเทศที่งดงามเพราะตั้งอยู่ติดกับ "เทือกเขาแอลป์" ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศยอดนิยม ที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สกี ไต่เขา หรือ กิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก เป็นที่ตั้งของยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน รวมถึงสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์
  • นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส (Cogwheel Train from Eibsee Station to Zugspitzplatt Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นที่ตั้งของ จุดพักซอลอัลพินน์ (Sonn Alpin) จากจุดนี้ ที่ความสูง 2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อ ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ (Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Zugspitze Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เดินทางถึง ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน (Top of Germany) มีความสูงถึง 2,962 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองทางตอนใต้สุดของประเทศเยอรมัน เป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมันกับรัฐทิโรลของประเทศออสเตรีย ที่ด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้แบบ 360 องศา ในวันที่ท้องฟ้าสดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี สามารถมองเห็นทะเลสาบไอบ์เซ่ (Eibsee) สีน้ำเงินเข้มสุดงดงาม รวมไปถึงยอดเขาต่างๆโดยรอบของเทือกเขาแอลป์ได้อย่างชัดเจน ยอดเขาซุกสปิตเซ่แห่งนี้ถูกพิชิตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1820 หรือเกือบ 200 ปีมาแล้ว โดย โยเซฟ เนาส์, โยฮันน์ เกออร์ก เทาช์ล, และผู้นำทางไมเออร์ ถือว่าเป็นยอดเขาที่มีวิวสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จะเห็นว่าด้านบนของยอดเขาซุกสปิตเซ่ จะมีไม้กางเขนปักอยู่ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจุดสูงสุด โดยถูกปักไว้ร้อยกว่าปีมาแล้ว และก็เคยเสียหายจากฟ้าผ่าหลายครั้งแต่ชาวเมืองก็ช่วยกันซ่อมแซม รวมถึงยังเคยถูกทำลายในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกจนไม่สามารถซ่อมได้อีก จึงมีการสร้างอันใหม่ที่สวยงามขึ้นมาทดแทนดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่

  • ** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น หรือ เมืองใกล้เคียงอื่นเป็นการทดแทน และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ **
  • นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ (Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt Station to Eibsee Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ และ สถานีที่ขึ้นไปถึง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึ้นชม ยอดเขาได้ หรือ ไม่สามารถขึ้นไปถึงสถานีที่สูงที่สุดได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ **
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เป็นเมืองหลวงของรัฐซาลซ์บูร์ก เมืองเก่าของเมืองซาลซ์บูร์กและสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1996 
  • นำท่าน ผ่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงาม มีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก และ สินค้าแฟชั่นมากมาย 
  • ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Berghof Graml Hotel, Salzburg, Austria หรือเทียบเท่า

  วันที่สี่เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (B/L/-)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ของ ประเทศออสเตรีย (Austria) เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีแสนสวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลสตัท (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร์ ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขตภูมิภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997 ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่มากที่สุดของประเทศออสเตรีย 

  กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใต้ของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคูน้ำล้อมรอบ ทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าถื อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็น ย่านเมืองเก่า (Old Town) และโบสถ์เก่ากลางเมือง ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) แสนสวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง เป็นที่ตั้งของร้านค้ามากมาย บริเวณเดียวกัน ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลอยู่จนถึงปัจจุบัน 
  • ** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Clarion Congress, Ceske Krumlov (Budajovice), Czech Republic หรือเทียบเท่า

  วันที่ห้าเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (B/-/-) 

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และ โรมแห่งอุดรทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992  
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น 
  • นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์กอธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน  
  • นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า (Powder Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ 
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้และขุนเขาหิมะแห่งประเทศออสเตรีย 
  • นำท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น ผ่านชม โรงละครโอเปร่า (Opera House) ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 
  • นำท่านเดินทางสู่ แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, Versace ฯลฯ 
  • ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า

  วันที่หกเมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค (B/-/-) 

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่าน ผ่านชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุดบรรเจิด ซึ่งเป็นที่ประชุมสภาออสเตรียมานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ เป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตที่สุดหลังหนึ่งบนถนนสายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีก ด้วยเสาต้นใหญ่ รูปปั้น ภายนอกอาคารตกแต่งด้วยรูปปั้นเทพและทูตสวรรค์กว่า 100 องค์ รวมถึงรถม้าทำศึกขนาดใหญ่สี่คันบนหลังคา บริเวณด้านหน้า เป็นที่ตั้งของ น้ำพุพัลลัส อะธีน่า (Pallas Athena Fountain) อันโด่งดัง น้ำพุนี้เป็นผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil Hansen เช่นกัน โดยมีเทพีอะธีน่ายืนเด่นเป็นสง่า เสริมด้วยรูปปั้นเทพและเทวดาอื่นๆอีกมากมายหลายองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเขตแคว้นต่างๆ ของจักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี 
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์ (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของเมืองเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีแห่งประเทศออสเตรีย ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เสมือนศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮอฟบวร์ค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศ์มักจะพำนักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และ พำนักที่พระราชวังเชินบรุนน์ในฤดูร้อน
  • นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนที่จัดตกแต่งประดับประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ได้อย่างสวยงามตระการตา ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน ต่อมาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจนปัจจุบัน บริเวณเดียวกัน นำท่าน เข้าชม กับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Church หรือ Peterskirche) ตัวโบสถ์ด้านนอกดูธรรมดาๆ แต่การตกแต่งภายในวิจิตรและงดงามมาก 
  • นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ที่มีชื่อเสียง สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช็อคโกแลตโมสาร์ท เป็นต้น และยังเป็นที่ตั้งของ เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค (Plague Column หรือ Pestsaule) วิจิตรสวยงามแปลกตาสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกภายหลังจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในเมืองเวียนนา เมื่อปี ค.ศ. 1679
  • ** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ **
  • นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Ibis Budget Wien Messe, Vienna, Austria หรือเทียบเท่า

  วันที่เจ็ดเมืองเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (B/-/-)

  เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร
  • 13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG937 (เที่ยวบินตรง) 
  • ** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

  วันที่แปดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

  • 05.20 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
฿49,999.00ราคา